Skoči do osrednje vsebine

Zaposlovanje v policiji: Ob morebitnem spremenjenem trendu bomo predlagali dodatno povečanje skupnega kadrovskega načrta

Sindikat policistov Slovenije je na svoji spletni strani 13. septembra 2019 objavil novico z naslovom Sramota brez primere!, v katerem izpostavlja gradivo o Skupnem kadrovskem načrtu (SKN) za leti 2020 in 2021. Zaradi nepopolnih in netočnih informacij v prispevku podajamo pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve.

V Ministrstvu za notranje zadeve se zelo dobro zavedamo resnosti situacije zaradi pomanjkanja števila policistov. Ampak zgolj povečanje kadrovskega načrta ni neposredna rešitev za povečanje zaposlitev in s tem izboljšanje delovnopravnega položaja zaposlenih. Opozarjamo pa tudi na dejstvo, da ob rednih javnih objavah za zasedbo delovnih mest policistov kandidatov ne dosegamo niti dovoljenega števila zaposlenih, kaj šele dovoljenih izjem. Zato izvajamo številne aktivnosti za promocijo zaposlovanja v Policiji.

Ministrstvo je pri pripravi predlogov proračuna za leti 2020 in 2021 in v tem okviru tudi predloga SKN za organe državne uprave vezano na sklepe Vlade RS, ki določajo finančne okvire za delovanje države in znotraj tega tudi posameznih državnih organov.

Vlada RS je julija 2019 s sklepom med drugim določila, da morajo biti kadrovski načrti pripravljeni tako, da dovoljeno število zaposlenih, ki se financira iz javnih sredstev, ne preseže dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, določenega v kadrovskih načrtih za leto 2019, in da so usklajeni z načrtovanimi sredstvi za plače v predlogih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov državnega proračuna. Politiko zaposlovanja ureja Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), ki je v 60. členu določal, da neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2018 in 2019 tako, da dovoljeno število zaposlenih ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih, določenega v kadrovskih načrtih za leto 2017.

Glede na kadrovske potrebe je tudi ministrstvo na predlog SKN organov državne uprave za leti 2020 in 2021, ki ga je v okviru predvidene obravnave na Vladi RS prejelo v mnenje, podalo svoje pripombe. Sicer pa bo SKN ponovno obravnavan pri sprejemu proračuna za leto 2020, zato bomo v ministrstvu ob morebitnem spremenjenem trendu zaposlovanja takrat predlagali dodatno povečanje.

Ministrstvo za notranje zadeve, Policija ima za leto 2019 dovoljeno število zaposlenih v SKN organov državne uprave po sklepu Vlade RS iz decembra 2017 ter v skladu s 60. členom ZIPRS1819 za leti 2018 in 2019 po sklepu Vlade RS iz februarja 2018 še dodatno povečanje števila zaposlenih v navedenem SKN. S predlogom, ki je bil podan, želi ministrstvo ohraniti vsaj število dovoljenih zaposlitev za leto 2019.

Vodstvo ministrstva vseskozi stremi k povezovanju in sodelovanju v okviru finančnih in zakonskih možnosti. Enako pričakujemo tudi od sindikalnega partnerja. Z zavajajočimi objavami se tako znotraj Policije kot tudi v zunanji javnosti ustvarja podoba, ki ne odraža dejanskega stanja, obenem pa zavira učinkovitost sprejetih pozitivnih ukrepov in aktivnosti na področju zaposlovanja ter delovne klime med zaposlenimi.