Skoči do osrednje vsebine

Vlada določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021

Vlada je danes določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Predloga zasledujeta fiskalno pravilo, ki predvideva postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov državnih proračunov brez zadolževanja. Odhodki so za prihodnje leto določeni v višini 10,35 milijarde evrov, kar je 1,9 % več kot v rebalansu letošnjega proračuna, prihodki pa se bodo po načrtih zvišali za 4,5 % na nekaj manj kot 10,82 milijarde evrov.
Za govorniškim pultom govori premier Marjan Šarec, za njim stoji finančni minister Andrej Bertoncelj.

Izjava po seji vlade | Avtor: Nebojša Tejić/STA

Vlada je pri pripravi predlogov proračunov za leti 2020 in 2021, ki ju pošilja DZ v sprejem in Fiskalnemu svetu RS v oceno, med drugim upoštevala Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 in jesensko gospodarsko napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Zaradi napovedanega umirjanja gospodarske rasti v prihodnjem letu je vlada zgornjo mejo dovoljenih odhodkov za leto 2020 v predlogu proračuna v primerjavi z julija potrjenim razrezom znižala za 100 milijonov evrov na 10,35 milijarde evrov, kar je 1,9 % več kot v rebalansu letošnjega proračuna. Prihodki so v predlogu proračuna za leto 2020 načrtovani v višini nekaj manj kot 10,82 milijarde evrov, kar je 4,5 % več kot v rebalansu proračuna za leto 2019. Načrtovani proračunski presežek za leto 2020 tako znaša 467,9 milijona evrov oziroma 0,9 % BDP.

»Proračuna za prihodnji dve leti smo pripravili z mislijo na jutri, na blaginjo in stabilnost. Upoštevali smo najnovejšo gospodarsko napoved in fiskalno pravilo. Prekomerni porabi in potratni državi smo rekli odločen ne,« pravi minister za finance dr. Andrej Bertoncelj.

V predlogu proračuna za leto 2021 so prihodki načrtovani v višini dobrih 11,11 milijarde evrov, kar je 2,7 % več kot v predlogu proračuna za 2020. Odhodki bodo po načrtih dosegli nekaj manj kot 10,46 milijarde evrov, kar je 105 milijonov evrov več od odhodkov, načrtovanih v predlogu proračuna za 2020. Načrtovani proračunski presežek za leto 2021 znaša 656,6 milijona evrov oziroma 1,2 % BDP.

Vlada bo skupaj s predlogoma proračunov za prihodnji dve leti DZ predložila še spremljajoče dokumente – Proračunski memorandum za leti 2020 in 2021, predlog Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 ter ostale dokumente, ki so obvezni sestavni del proračunskega paketa.

V predlogu zakona o izvrševanju proračunov je določena tudi povprečnina za občine, in sicer za leto 2020 v višini 589,11 evra, kar je največ doslej, in za leto 2021 v višini 588,30 evra. Predlog zakona določa tudi letni dodatek za upokojence za leto 2020, ki ga bomo izplačali v naslednjih zneskih:

  • pri pokojninah v znesku do 500 evrov se letni dodatek izplača v višini 440 evrov;
  • pri pokojninah v znesku od 500,01 evra do 600 evrov se letni dodatek izplača v višini 300 evrov;
  • pri pokojninah v znesku od 600,01 evra do 700 evrov se letni dodatek izplača v višini 240 evrov;
  • pri pokojninah v znesku od 700,01 evra do 860 evrov se letni dodatek izplača v višini 190 evrov;
  • pri pokojninah v znesku, višjem od 860,01 evra, se letni dodatek izplača v višini 130 evrov.

Za letni dodatek upokojencem bomo v letu 2020 namenili 145 milijonov evrov.