Skoči do osrednje vsebine

Obeležili smo 10-letnico delovanje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje zaposlenih in nekdanjih delavcev na MO

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je v četrtek, 19. septembra potekalo letno srečanje Medgeneracijskega prostovoljskega društva zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo, posvečeno 10-letnici delovanje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje na Ministrstvu za obrambo. Zbrane je ob obletnici delovanja medgeneracijskih skupin nagovorila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo mag. Nataša Dolenc.

Uvodoma so člane društva, prostovoljce, voditelje in druge zbrane goste pozdravili predsednik Medgeneracijskega prostovoljskega društva zaposlenih in nekdanjih delavcev MO mag. Evgen Primožič, tajnik društva Peter Košak, ki je predstavil zgodovino delovanja medgeneracijskih skupin in voditeljev. Novi generaciji voditeljev, prostovoljcem, ki so opravili izobraževanje za izvajanje projekta Domoljubje je ob tej priložnosti dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje podelil diplome. Izpostavil je pomen izobraževanja prostovoljcev, na MO je izobraževanje opravila že 3. generacija, ter pomen socialnega imunskega sisteme, ki je poleg telesne imunosti prav tako pomembna za zdravje posameznika in se odraža kot zmožnost samopomoči in solidarnost. Mag. Evgen Primožič, predsednik društva, je v svojem nagovoru poudaril, da ni naključje, da medgeneracijske skupine še posebej uspešno delujejo prav v obrabnem resorju, kjer so vrednote domoljubje, tovarištvo, solidarnost, pogum in požrtvovalnost in s tem skrbi za sočloveka najvišje na lestvici vrednot. Prav tako je prostovoljstvo in pripravljenost del načina življenja in dela zaposlenih v obrambnih in zaščitno-reševalnih strukturah.

V svoji predstavitvi dela društva je Peter Košak povedal, da je danes delujočih 12 skupin za kakovostno staranje, od vseh pred desetimi leti začetih projektov pa danes pod okriljem ministrstva uspešno delujejo prav skupine za kakovostno staranje ter medgeneracijska informativna družabna središča.

Državna sekretarka mag. Nata Dolenc je ob 10-letnici delovanje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje na Ministrstvu za obrambo pohvalila razvoj projekta in interdisciplinarni pristop. Kot je povedala, je deset let spodbudno obdobje za vsak projekt in v tem času se je pokazalo, da je bila ideja dobra, da je projekt potreben in koristen, ter da so ljudje, ki so ga osnovali in ga razvijajo, vanj vložili veliko truda in so na pravi poti. Spomnila je na začetke projekta, ki je postal novost v državnih organih, zlasti na Ministrstvu za obrambo, ki je dokazalo, da poleg vojaških zmogljivosti razpolaga tudi s socialnim potencialom. Dejstvo je, da globalni problem sodobne družbe, to je staranje prebivalstva čutimo tudi v MO in SV. »Če je bil še do včeraj problem v doživljanju smisla in kakovostno življenje v tretjem življenjskem obdobju, nam na vrata trka nov izziv in sicer kako starejše ohraniti delovno aktivne in povezati mladostni elan z izkušnjami starejših zaposlenih,« je v svojem nagovori izpostavila državna sekretarka. Za sodelovanje se je zahvalila vsem sodelujočim, dr. Jožetu Ramovšu, predstojniku Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, ki svoje raziskovalno delo deli z ministrstvom ter zvezi medgeneracijskih društev, znotraj katerega deluje društvo MO.

Medgeneracijsko prostovoljsko društvo MO, ki ima vse od ustanovitve leta 2012 status društva v javnem interesu na področju obrambe, povezuje tako organizatorja mreže, medgeneracijske skupine za kakovostno staranje MO in člane medgeneracijsko informativnih družabnih središč MO. Vsa prizadevanja in aktivnosti društva so v tesni povezavi s procesi skrbi za nekdanje pripadnike, ki se odvijajo predvsem v Direktoratu za obrambne zadeve znotraj ministrstva. Poleg redne dejavnosti društvo izvaja različne projekte in programe kot so Obvladovanje krvnega tlaka, Starajmo se trezno, Beremo skupaj, Preprečevanje padcev v starosti in Domoljubje, ki je vez in skupno poslanstvo vseh sodelujočih ter daje starejšim možnost, da svoje izkušnje posredujejo mlajši generaciji.

1 / 4