Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Stanonik na odprtju Zeliščarskega centra JV Slovenije

Zagrad – Državni sekretar Damjan Stanonik se je udeležil zaključka projekta oziroma odprtja Zeliščarskega centra JV Slovenije, ki je vzpostavljen preko posebnega projekta v sklopu Podukrepa M19.2. Center bo deloval kot povezovalni in podporni element med zeliščarji, kmeti in socialno ranljivimi osebami na področju zdravilnih in uporabnih rastlin.
Dva moška in otrok režejo trak z aotvoritve
1 / 2

Nabiranje samoniklih zelišč v naravi in pridelava zelišč imata v Sloveniji dolgo tradicijo. Tovrstne aktivnosti so pomembne tudi zato, ker povezujejo lokalno prebivalstvo. Z otvoritvijo Zeliščarskega centra Jugovzhodne Slovenije se povezujejo kmetje, zeliščarji in socialno ranljive osebe.

Zeliščarski center JV Slovenije je bil sofinanciran v okviru Programa razvoja podeželja za programsko obdobje 2014-2020, iz ukrepa 19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Cilj ukrepa LEADER je spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj, s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij tako, da je v okviru ukrepa LEADER / CLLD možno sofinanciranje oz. pridobitev nepovratnih sredstev za raznovrstne projekte / operacije.

Državni sekretar Damjan Stanonik je ob odprtju izpostavil: »Gre za projekt s posebno vrednostjo, ker so vanj vključeni tudi varovanci Društva Sonček. Zato predstavlja dobro prakso za celotno Slovenijo.«

Na območju JV Slovenije je zelo aktivna lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina, njen vodilni partner Razvojni center Novo mesto, ki LAS zastopa in partnerska institucija RIC Bela krajina. Območje povezuje kar 12 občin in združuje kar 91.700 prebivalcev. LAS Dolenjska in Bela krajina ima do sedaj z odločbo potrjenih 21 operacij iz skladov Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za regionalni razvoj in 4 projekte sodelovanja. Projekti se že izvajajo na terenu.

Državni sekretar je ob otvoritvi dejal: »Želimo si, da bi se s sredstvi, ki so na voljo, na območju vašega LAS izvedli dobri projekti in prispevali k lokalnemu razvoju območja. V prihodnjih mesecih se načrtuje objava 5. Javnega poziva za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na spletnih straneh LAS bodo objavljene vse informacije o javnih pozivih.«