Skoči do osrednje vsebine

ZPKZ Dob – podelitev spričeval ob uspešnem zaključku šolanja

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je v torek, 10. septembra 2019, potekala razglasitev rezultatov poklicne mature in zaključnih izpitov ter podelitev spričeval. Dva obsojenca sta uspešno zaključila poklicno maturo, pet obsojencev pa je zaključilo srednje poklicno izobraževanje Gastronomske in hotelske storitve. Zbrane sta na dogodku nagovorila strokovna delavca iz Centra za izobraževanje Ljubljana Cene Štupar ga. Branka Bricl in g. Jure Jamšek ter jim čestitala ob uspešnem zaključku programa. Podala sta tudi nekaj nasvetov za nadaljevanje njihove poti.

Vsi obsojenci so se izobraževali v okviru projekta »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, katerega namen je zviševanje izobrazbene ravni obsojencev oziroma pridobitev formalne izobrazbe in spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev po prestani kazni in s tem lažjo vključitev v družbo. V šolskem letu 2018/19 se je izvajalo 6 izobraževalnih programov (SPI Gastronomske in hotelske storitve, SPI Pek, SSI Gastronomija in turizem, SSI Logistični tehnik, PTI Gastronomija in PTI Logistični tehnik) v katere je bilo skupno vpisanih 79 obsojencev.

V šolskem letu 2018/19 so bili uspešni tudi obsojenci, ki so vključeni v program Osnovna šola za odrasle. Tekom leta je bilo vpisanih 22 obsojencev, 6 obsojencev pa je v letošnjem šolskem letu uspešno zaključilo program.

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni so sicer priprave na novo šolsko leto že v polnem teku, saj so se v ponedeljek, 16. septembra 2019, pričela že prva predavanja v sklopu programa osnovne šole za odrasle.

1 / 2