Skoči do osrednje vsebine

Slovenija v letu dni skoraj prepolovila DDV vrzel

Podatki Evropske komisije za leto 2017 kažejo, da se je DDV vrzel v Sloveniji zmanjšala za 3,2 odstotni točki, in sicer iz 6,7% v letu 2016 na 3,5 % v letu 2017. Evropska komisija uvršča v poročilu Slovenijo med 6 evropskih držav z najnižjo vrzeljo na področju DDV.

DDV vrzel 2019

DDV vrzel 2019 | Avtor Finančna uprava RS

Države članice v Evropski uniji zaradi davčnih goljufij in neustreznih sistemov pobiranja davkov izgubijo milijarde evrov prihodkov od davka na dodano vrednost (DDV). Vrzel pri davku na dodano vrednost, ki je razlika med pričakovanimi prihodki od DDV in dejansko zbranim DDV, nastane zaradi izogibanja plačevanja davkov, davčnih utaj, nezmožnosti plačila zapadlih obveznosti ter postopkov zaradi insolventnosti, posredno pa kaže tudi na učinkovitost dela davčne administracije.  

Na podlagi podatkov Evropske komisije je skupni znesek izgubljenega DDV v Evropski uniji (EU-28) v letu 2017 ocenjen na 137,5 milijarde EUR. To predstavlja izgubo 11,2% skupnega pričakovanega prihodka od DDV.


Skupna davčna obveznost za DDV za države članice EU se je v letu 2017 povečala za približno 2,9%, prihodki od DDV pa so se povečali za 4,18%. Posledično se je DDV vrzel v državah članicah EU zmanjšala v absolutnih vrednostih za približno 7,9 milijarde evrov na 137,5 milijarde evrov. V odstotkih se je v državah članicah EU vrzel zmanjšala za eno odstotno točko, in sicer iz 12,2% na 11,2% skupnih prihodkov od DDV.

Ocene vrzeli DDV v državah članicah so se v letu 2017 gibale med 0,6% na Cipru do 35,5% v Romuniji. Na splošno je prišlo do zmanjšanja DDV razkoraka v večini držav članic (v 25 državah članicah), pri čemer so se najbolj izboljšale Malta, Poljska in Ciper, povečal pa se je DDV razkorak v Grčiji, Latviji in Nemčiji.


V Sloveniji je DDV vrzel padla iz 6,7% (239 milijonov EUR) v letu 2016 na 3,5% (128 milijonov EUR) v letu 2017. Tako Slovenija za leto 2017 ohranja mesto med prvimi šestimi državami članicami z najnižjo vrzeljo na področju DDV v EU, pri čemer je imela polovica držav članic EU vrzel nad 10,1%, ki predstavlja povprečje DDV vrzeli v državah članicah EU. 

Razlog za zmanjšanje DDV vrzeli v Sloveniji so predvsem ugodne gospodarske razmere. Prav tako so na zmanjšanje vrzeli prispevale aktivnosti Finančne uprave RS usmerjene v učinkovitejše pobiranje davkov.

Podrobnejše informacije so na voljo na spodnji povezavi:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf