Skoči do osrednje vsebine

Predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka obravnavan na vladnem odboru

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo Predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (v nadaljevanju predlog zakona), ki je bil danes dopoldan obravnavan na pristojnem vladnem odboru.

Starši slepih in slabovidnih otrok so v obdobju vse od leta 2003 dalje izbirali med dvema dodatkoma, in sicer med dodatkom za pomoč in postrežbo po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter dodatkom za nego otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. Z namenom iskanja rešitve pomoči staršem slepih in slabovidnih otrok je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer po novem letu sklicala sestanek z Državnim odvetništvom in Varuhom človekovih pravic, kjer se je iskalo pravno podlago za pripravo posebnega zakona. V mesecu februarju je bila problematika staršev slepih in slabovidnih otrok obravnavana tudi na seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti v Državnem zboru, kjer se je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zavezalo, da bo pripravilo predlog zakona, ki bo osnova, da se staršem povrne izgubljena sredstva. Zaustavljeni so bili tudi postopki izvršb, ki so potekali proti nekaterim staršem slepih in slabovidnih otrok.

Po predlogu zakona bodo upravičenci do izplačila tako tisti, ki so pravico uveljavljali kot tudi tisti, ki je niso, so pa izpolnjevali siceršnje pogoje. Ocenjuje se, da bo do neizplačanega dodatka za nego otroka upravičenih cca 65 staršev slepih otrok v višini 30.000 evrov, kar pomeni 1.950.000 evrov sredstev, do neizplačanega dodatka za nego otroka zaradi neupoštevanja statusa šolanja pa bo upravičenih cca 336 staršev otrok v višini 9.600 evrov, kar pomeni 3.225.600 evrov sredstev. Skupno bo ministrstvo za ta namen namenilo sredstva v višini cca 5,18 mio evrov.