Skoči do osrednje vsebine

Povprečnina za leto 2020 najvišja doslej (589,11 EUR)

V torek, 17. septembra 2019, je na Ministrstvu za javno upravo potekal pogovor na temo povprečnine za leti 2020 in 2021, saj bo v četrtek vlada obravnavala proračun za ti dve leti ter v okviru tega tudi Zakon o izvrševanju proračuna (ZIPRS).

izjava ministra Medveda o povprečnini | Avtor: SOJ MJU

1 / 2

Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je po srečanju uvodoma pojasnil: »Ministrstvo za finance je predhodno že naredilo izračun povprečnih stroškov zakonskih obveznosti za občine (4 letni izračun), kjer znaša povprečnina za leto 2020 - 589,11 EUR in za leto 2021 - 588,30 EUR. Na osnovi trenutno veljavne metodologije, ki jo uporabljamo, je to tisti najvišji zračunani znesek, ki smo ga danes dali v obravnavo v pogovoru s predstavniki občinskih združenj.« Ob tem je minister Bertoncelj izrazil zadovoljstvo ter poudaril: »Po več letih, ko je bila povprečnina določena s strani ministrov ter nižja od izračunane številke, smo letos lahko ponudili izračunano, navedeno vrednost. Ministrstvo za finance bo v okviru pripravljenega ZIPRSa upoštevalo omenjeni vrednosti.«

Minister za javno upravo Rudi Medved je po pogovoru s predstavniki občin povedal: »Kljub temu, da gre za najvišjo povprečnino doslej, s predsedniki občinskih združenj nismo dosegli sporazuma, da bi to tudi simbolično podpisali. Ne glede na to, dialog z občinami ostaja, delovna skupina pa bo še naprej iskala možnosti za znižanje stroškov občin.«

Minister Medved je ob tem dodal, da razume občinsko stran in potrebo po višji povprečnini, pa vendar ponovno poudaril: »Minister za finance je bil jasen, kakšen je okvir proračuna za leto 2020, katerega meje določa tudi fiskalno pravilo. Žal mi je, da do dogovora na ta način ni prišlo, pa vendar bomo nadaljevali prizadevanja za zmanjšanje stroškov občin, pravtako pa bomo resno pristopili k temu, da se metodologije za izračun povprečnine spremenijo na način, da razkoraka med stroški in povprečnino ne bi bilo več. Financiranje občin mora biti ena izmed prioritet države, saj se vsi vračamo domov v svoje občine, kjer želimo imeti urejen standard (komunalne storitve, pitno vodo, vrtce,…),« je še dodal minister.

Dr. Aleksander Jevšek, predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) je v izjavi izpostavil, da je pogovor z ministroma potekal konstruktivno, da razume oba ministra, čeprav se glede višine povprečnine niso sporazumeli na način, da bi podpisali sporazum. »Dogovorili smo se, da bi bilo dobro, da se dialog nadaljuje, da se v prihodnje še naprej pogovarjamo o znižanju stroškov občin, odpravi birokratskih ovir ter o tem, kako bomo s formulo za izračun povprečnine uspeli doseči to, da bodo občine od države dobile toliko denarja, kolikor nalog (ki jih dobijo od države) morajo izvrševati,« je še dodal Jevšek.

Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) je izrazil poziv, da se naslednje leto za pripravo proračuna usklajevanje glede višine le-te začne prej ter pohvalil napor ministrstva, ki je bil narejen pri poskusu zniževanja stroškov občin in odpravi administrativnih ovir, tudi pri uporabi 21. člena za sofinanciranje investicij, kjer ocenjuje, da je še priložnost za poenostavitev postopkov in sistema.

Gregor Macedoni, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je ocenil, da je šlo za konstruktivni dialog, diskusijo o tem, kje vse so odstopanja pri izračunih povprečnine ter opozoril na davčne vire, dohodnino in njen razrez oz. razporeditev, ki je po njegovem mnenju neenakomerno razporejena.

Minister Bertoncelj je zaključil, da se je vlada po predstavitvi Umarja odločila za zmanjšanje odhodkov na ravni državnega proračuna za 100 mio EUR, kar prav tako vpliva na proračun ter dodal, da je napoved gospodarske rasti sicer dobra, »če pa se bo situacija spremenila, se ji bomo prilagodili in delovali varčno. Ne glede na to mora biti proračun skladen z domačin fiskalnim pravilom,« je ponovno poudaril minister.