Skoči do osrednje vsebine

Poklukar: Otroke in mladostnike je nujno učiti pravilne rabe sodobnih tehnologij

Prijavna točka Spletno oko (Center za varnejši internet Slovenije), Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave in Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije so danes, 17. septembra 2019, organizirali deveti posvet o zlorabah otrok na internetu. Letošnji poudarek je na pridobivanju dodatnih znanj pri obravnavi spolnih prestopnikov in žrtev kaznivih dejanj spolnega izkoriščanja otrok preko interneta ter soočanju z izzivi preprečevanja tovrstnih dejanj in ukrepanja.

Zbrane je nagovoril tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Varnost na spletu je primerjal z varnostjo v prometu. »Med pravili v cestnem prometu in pravili v digitalnem svetu lahko potegnemo veliko vzporednic, saj uporaba tehnologije, podobno kot vožnja vozila v prometu, zahteva pravila. Pravil za vožnjo vozila se naučimo postopoma, preko številnih učnih ur. Šele nato vozilo nabavimo in ga začnemo uporabljati. Na žalost pa je pri uporabi informacijskih tehnologij situacija ravno obratna.«

Minister je poudaril, da moramo otroke in mladostnike nujno učiti pravilne rabe tovrstnih tehnologij in opozarjati na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni pri uporabi socialnih omrežij. »Ker so v današnjem času otroci že od najzgodnejših let, še preden sploh razumejo uporabnost in namen tehnologij, vpeti v spletno okolje, jih je nujno osveščati o prednostih in tudi slabostih.« Osveščanje in učenje pravil najlažje poteka že v družinskem krogu, vrtcu, šoli, ostalih izobraževalnih in vzgojnih institucijah ter preko medijev.

Pri preventivnem delovanju je minister Poklukar izpostavil pomen povezovanja in sodelovanja institucij, kot so različne nevladne in mladinske organizacije, centri za socialno delo, Policija, izobraževalne institucije, zdravstveni domovi in vse organizacije, ki delajo v dobro otrok in mladostnikov. »To nam omogoča, da zlorabljene otroke čim prej prepoznamo in jim nudimo pomoč, obenem pa tudi vse ostale obvarujemo zlorab.«

Ob koncu je še povedal, da si prizadeva, »da policija dobi sodobna zakonska orodja, s katerimi bo učinkovito odkrivala in preprečevala spletni kriminal, tudi tega najnizkotnejšega, ki se dotika spolne zlorabe otrok

V Sloveniji je razprava o novih pooblastilih policije vedno burna, a ko pride do hude zlorabe otrok ali ko smo žrtve sami, vsi mi in slovenska javnost zahtevamo hiter rezultat policije. Žal je policija lahko učinkovita le tam, kjer je iskanje dokazov zakonito, verjamem pa, da bomo v prihodnjih letih v Sloveniji ugotovili, da se je svet spremenil, predvsem pa, da se je digitaliziral, je sklenil minister.

Sporočilo za javnost policije