Skoči do osrednje vsebine

Objavljamo še Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2018

Objavljamo Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2018 s podrobnejšimi opisi, ki bi utegnili zanimati strokovno javnost.

Zgoraj na sredini je grb Republike Slovenije in navedba pripravljavca poročila. Na sredini je na modrem ozadju z belo barvo zapisan naslov poročila, pod njim pa slika z rumenim gorskim cvetjem.

Naslovnica poročila | Avtor Uprava za jedrsko varnost

Tokrat objavljamo Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2018 s podrobnejšimi opisi, ki bi utegnili zanimati strokovno javnost in ki za leto 2018 obsegajo 403 strani.

S tem so pripravljene vse tri različice Poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2018, saj smo 12. julija 2019 na naših spletnih straneh objavili Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2018, ki ga je Vlada RS potrdila 11. julija 2019 na 39. redni seji in poslala v obravnavo Državnemu zboru. Namenjeno je širši javnosti, v njem pa so dogajanja in dejavnosti na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v letu 2018 povzeta na 100 straneh.


Prevod poročila v angleški jezik Annual Report 2018 on Radiation and Nuclear Safety in the Republic of Slovenia, ki je namenjen tujim zainteresiranim bralcem, smo objavili 19. julija 2019.

Vsa letna poročila so že od leta 1985 dostopna na spletni strani.