Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna konferenca o obravnavi alkoholizma ter drugih odvisnosti

Strokovni delavci Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij so se 12. in 13. septembra 2019 udeležili mednarodne konference Alpe Jadran Balkan, Pot k sodelovanju: Integracija različnih oblik strokovne pomoči na področju zdravljenja in obravnave alkoholizma ter drugih odvisnosti.

Med bogatim izborom predstavljenih vsebin strokovnjakov iz Slovenije, drugih držav Evrope, Azije in Afrike, je strokovna delavka obravnave oseb s težavami zaradi uživanja drog in alkohola,  Andreja Lapuh iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, predstavila prispevek z naslovom Pomen obravnave zaprtih oseb s težavami zaradi škodljivega uživanja alkohola znotraj sistema izvrševanja kazenskih sankcij.

V slovenskih zaporih se srečujemo z zaprtimi osebami, ki v zaporskem sistemu pristanejo zaradi škodljive rabe alkohola. V ta namen obstaja znotraj celostne obravnave zaprtih oseb program strokovne obravnave glede škodljive rabe alkohola. Gre za ciljno usmerjene obravnave, izdelane skladno s strategijo pomoči kot tudi ozaveščanja, ki obsega program izobraževanja in motivacijski proces s ciljem, da zaprta oseba vzpostavi in vzdržuje abstinenco, se vključi v psihosocialne programe pomoči in postopno spreminja življenjski slog od pasivnega k aktivnemu. Končni cilj je priprava na morebitno zdravljenje po prestani kazni oziroma življenje brez škodljivega uživanja alkohola.

Zaprta oseba se v obravnavo vključi prostovoljno, na lastno željo ali na podlagi usmeritve strokovne skupine v okviru osebnega načrta ter na predlog drugih strokovnih delavcev zavoda. Program izvajajo zavodski strokovni delavci v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki s tega področja. Ključnega pomena je interdisciplinarni pristop in aktivna vloga vseh strokovnih delavcev zavoda pri motiviranju zaprtih oseb za vključitev v programe, ki so pomembni pri reševanju njihove problematike, individualni pristop k pripravi osebnega načrta prestajanja kazni za vsakega posameznika, glede na njegove potrebe ter timsko sodelovanje z zdravstvenim timom kot tudi drugimi zunanjimi strokovnjaki.