Skoči do osrednje vsebine

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izdajo odločb za vloge, ki so prispele na 10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Na 10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je skupno prispelo 100 vlog, in sicer 13 za sklop A (za naložbe nosilcev majhnih kmetij), 76 za sklop B (za naložbe fizičnih oseb) in 11 za sklop C (za naložbe samostojnih podjetnikov in pravnih oseb).

Agencija je izdala vse odločbe za sklop A: odobrila je 9 vlog v skupni vrednosti 162 tisoč evrov. 4 vloge so bile zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnjene.

Zaključena je tudi izdaja odločb za sklop C: Agencija je odobrila 10 vlog v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov, 1 vloga pa je bila zavrnjena.

Agencija je začela z izdajo odločb za sklop B: izdanih je bilo 12 odločb, preostalih 64 odločb pa bo izdanih do konca oktobra 2019.