Skoči do osrednje vsebine

Vlada RS imenovala mag. Katarino Štrukelj za direktorico UOIM

Vlada Republike Slovenije je na seji 12. 9. imenovala mag. Katarino Štrukelj za direktorico Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Dosedanja vršilka dolžnosti direktorja UOIM bo petletni mandat nastopila 1. oktobra.

Zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 82. člena med drugim določa, da direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. Uradniki se na položaje direktorjev vladnih služb izbirajo na podlagi javnega natečaja. Na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo je bil 23. 5. 2019 objavljen javni natečaj za položaj direktorja UOIM. Posebna natečajna komisija je na podlagi opravljenega izbirnega postopka ter na podlagi standardov in meril soglasno ocenila Katarino Štrukelj kot primerno za položaj direktorice UOIM.

Na podlagi seznama posebne natečajne komisije je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije podal predlog, s katerim Vladi Republike Slovenije predlaga, da Katarino Štrukelj imenuje na položaj direktorice UOIM za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Katarina Štrukelj, ki od 20.6. opravlja funkcijo vršilke dolžnosti direktorja UOIM, je diplomirala na Fakulteti za družbene vede, kjer je opravila tudi magisterij iz sociologije. Dobro pozna področje migracij, še posebej mednarodne zaščite (sprejem, oskrba in uresničevanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter integracijo oseb s priznano mednarodno zaščito). Opravljala je številne vodstvene funkcije v okviru Ministrstva za notranje zadeve, v letih 2004 do 2008 je bila vodja Azilnega doma, od leta 2008 do 2017 pa vodja Sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo. Od 1.6. 2017 je na UOIM vodila Sektor za sprejem in oskrbo.