Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek: "Orač s plugom že od nekdaj simbolizira pridelavo hrane"

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je udeležil 63. državnega tekmovanja oračev Slovenije, ki je potekalo v Tešanovcih pri Moravskih Toplicah.

Dr. Podgoršek je ob odprtju 63. državnega tekmovanja oračev Slovenije in 25. državnega tekmovanja dijakov biotehniških šol v oranju poudaril, da oranje predstavlja eno izmed najstarejših kmetijskih opravil. "Orač s plugom že od nekdaj simbolizira pridelavo hrane, iznajdba pluga pa je ena od najpomembnejših iznajdb v zgodovini človeštva, saj je plug omogočil, da so ljudje pridelali dovolj hrane za preživetje. Tudi danes je plug najpomembnejše orodje kmeta, vprašanje zadostne pridelave hrane pa postaja ponovno zelo aktualno in je v središču zanimanja najširše javnosti. Pri tem se vsi skupaj strinjamo, da je za Slovenijo ključnega pomena, da imamo primerno visoko samooskrbo s hrano. To smo zapisali tudi v Resoluciji o strateških usmeritvah kmetijstva in živilstva do leta 2020, kakor tudi v novi resoluciji  "Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021".

V svojem nagovoru je dr. Jože Podgoršek izpostavil ključno usmeritev ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je višjo samooskrbo potrebno doseči predvsem na trajnosten način, ob skrbnem varovanju naravnih virov, še zlasti pitne vode, kmetijske zemlje in tal, hkrati pa ohraniti biotsko raznovrstnost.

Dr. Podgoršek je v svojem nagovoru še dejal, da so tovrstna tekmovanja priložnost za izmenjavo izkušenj, znanja in osvajanje novih tehnologij, kar je pomembno za uspešno delo v kmetijstvu in ekonomski rezultat celotne pridelave. 

Še pred samim tekmovanjem se je državni sekretar dr. Podgoršek v Moravskih Toplicah udeležil še terenske seje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta RS, ki je tokrat obravnavala aktualno temo - digitalizacijo kmetijstva v prihodnosti.