Skoči do osrednje vsebine

Slovenija in Kanada imata več področij, kjer je možno sodelovanje

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je drugi dan obiska nadaljevala v Ottawi. Na ministrstvu za kmetijstvo in prehrano se je srečala z namestnikom kanadske ministrice Chrisom Forbsom. Ministrica se je udeležila tudi slovesne predaje fotografije čebele kanadskemu naravoslovnemu muzeju ter se seznanila z raziskovalno institucijo, eksperimentalno kmetijo.

1 / 4

Ministrica dr. Pivec je bila danes na obisku na Ministrstvu za kmetijstvo in prehrane Kanade, kjer se je sestala z namestnikom ministrice za kmetijstvo in prehrano Kanade Chrisom Forbsom. Sogovornika sta pohvalila odlično organiziran 56. svetovni čebelarski kongres, kjer je Slovenija s svojo prepoznavnostjo in ugledom pustila svoj pečat. Kanada je sicer z več kot 8.400 čebelarjev s skupno več kot 672.000 čebeljimi družinami tudi zainteresirana za poglobljeno sodelovanje na tem področju. Ministrica je med drugim izpostavila možnost izvoza čebeljih matic v Kanado. Uprava za varno hrano je pristojni organ v Kanadi (Canadian Food Inspection Agency - CFIA), že obvestila o interesu Slovenije, kjer pa morajo pred nadaljnjo odločitvijo najprej opraviti oceno tveganja, ki ga predstavlja uvoz matic iz Slovenije. Sodelovanje s področja čebelarstva je možno tudi pri čebeljih produktih in t.i. prehranskih dopolnil, s katerimi bi Slovenija rada vstopila na trg Kanade, vendar so trenutno nekatere ovire zaradi uvrščanja takih produktov na seznam zdravil. Kanada ima sicer kmetijstvo zelo razvito in sistem prilagojen na velike površine, saj je velikost povprečne kmetije 314 hektarjev (v Sloveniji 6,9). Zato sta sogovornika možnosti sodelovanja videla tudi na področju inovacij in digitalizacije. Sogovornika sta se dotaknila tudi nekaterih drugih vsebin, kot zanimivi produkti za oba trga, obvladovanje tveganj v kmetijstvu in zavarovanja ter ravnanju z divjimi zvermi.

Ministrica se je danes udeležila tudi slovesne predaje fotografije elektronske mikrografske slike čebele kanadskemu naravoslovnemu muzeju (The Canadian Museum of Nature). Gre za nadaljevanje enega od dogodkov, ki je bil izveden v okviru aktivnosti veleposlaništev ob drugi obeležitvi Svetovnega dne čebel. Sledil je obisk eksperimentalne kmetije, ki deluje v okviru Znanstvenega in raziskovalnega centra v Ottawi (Ottawa Research and Development Centre). Ustanovljen je bil leta 1886, raziskave pa potekajo na površini 425 hektarov eksperimentalnih polj in parcel ter 27.000 m2 prostorov laboratorija. Center je usmerjen v razvoj poljščin, predvsem na koruzo, spomladansko pšenico, ozimno pšenico, oves in ječmen. Center podpira raziskave, izvedene v drugih raziskovalnih centrih na področju varnosti hrane, mikotoksinov in biokontrole. Glavni fokus raziskovalnega centra je genska krepitev pridelka, biotska raznovrstnost vaskularne rastline, glive in bakterije ter nevrtenčarji in celostna ocena dolgoročnega vpliva na kmetijske prakse na okolje.

Jutri se bo ministrica v Torontu srečala z ministrom za kmetijstvo, hrano in razvoj podeželja province Ontario Ernijem Hardemanom. Udeležila se bo tudi poslovno – promocijska dogodka, na katerih so bodo predstavili slovenski prehranski produkti in vina. Prvi tak dogodek je bil uspešno izveden danes v Vancouvru.