Skoči do osrednje vsebine

Poljanska Sora

Po tem, ko je bil 12. aprila 2017 v Šubičevi hiši podpisan Sporazum o sofinanciranju projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko«, bo danes na isti lokaciji potekal slovesen podpis gradbene pogodbe za izvedbo projekta. Gradnja protipoplavnih ukrepov se bo pričela predvidoma še letos, zaključena pa naj bi bila v dobrih dveh letih.

Med gradnjo se bo treba prilagajati tudi zahtevam Zavoda za ribištvo in Zavoda za varstvo narave o nekajmesečni prepovedi posegov v vodotok Poljanske Sore, ki je pod varstvom Nature 2000. Za naložbo v vrednosti nekaj manj kot 3 milijone € bo Direkcija RS za vode prispevala tri četrtine, razliko pa bo zagotovila občina Gorenja vas - Poljane.