Skoči do osrednje vsebine

20 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019-2022 (oznaka: JR DO OVE 2019)«. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga bo v kratkem objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, znaša 20 milijonov evrov. Prispeval jih bo Kohezijski sklad.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija). Finančne spodbude so namenjene naložbam v nove sisteme in mikro sisteme daljinskega ogrevanja. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ sistem daljinskega ogrevanja ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. Razpisana sredstva so namenjena gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom.


Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.