Skoči do osrednje vsebine

Transferji in olajšave za različne tipe družin

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjujemo, da dodatek za delovno aktivnost (DDA), tako z vidika gospodarskih razmer kot stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, ni več ustrezno umeščen v institut denarne socialne pomoči (DSP). DDA je bil sprejet kot ''dodatek k DSP'' v času največje gospodarske krize leta 2011, ker je bila denarna socialna pomoč nizka in je znašala 230,00 €. Z DDA je takrat država izboljševala položaj socialno ogroženih.

Izkazalo se je, da DDA, ki je sicer bil učinkovit v času finančne krize, ni nujno učinkovit tudi v času visoke gospodarske rasti. DSP namreč danes postaja redni dodatek delovne aktivne populacije in to v času, ko nam na trgu dela primanjkuje delovne sile. Ravno to se kaže v primeru dodatka za delovno aktivnost, ki ljudi danes ne spodbuja k zaposlovanju, zato ima v času gospodarske rasti popolnoma drugačen učinek, kot ga je imel v času krize, ko je bil uveden.

Od 1. 1. 2019 smo ohranili mejo osnovne socialne pomoči za samsko odraslo osebo na 402,18 evra, torej za 172 evrov več v primerjavi z letom 2011. Ministrstvo je za to namenilo dodatnih 86 milijonov evrov na letni ravni. Sprostili smo tudi vse varčevalne ukrepe na področju družinske politike, za kar je ministrstvo namenilo dodatnih 58 milijonov evrov.  

Na ministrstvu ocenjujemo, da bodo ukrepi kot je aktivna politika zaposlovanja ter socialna aktivacija v danih razmerah gospodarske rasti in stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, bolj učinkoviti od dodatka za delovno aktivnost, pri čemer ohranjamo cenzus za pridobitev osnovne višine denarne socialne pomoči za samsko osebo na 402,18 evra.

Predstavljamo okvirno višino transferjev in olajšav* (proračun RS in občine), ki bi jih ob predpostavki ukinitve DDA in ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev, lahko prejemali sledeči tipi družin:

1. Enostarševska družina na minimalni plači z 1 otrokom:

 • v vrtcu: 462,35 evrov
 • v osnovni šoli: 134,35 evrov
 • v srednji šoli: 229,47 evrov

2. Enostarševska družina na minimalni plači z 2 otrokoma:

 • v vrtcu: 1.262,83 evrov
 • v osnovni šoli: 572,07 evrov
 • v srednji šoli: 733,51 evrov

3. 4-članska družina (oba brez zaposlitve) z 2 otrokoma:

 • v vrtcu: 2.099,29 evrov
 • v osnovni šoli: 1.378,31 evrov
 • v srednji šoli: 1.541,67 evrov

4. 4-članska družina (1 na minimalni plači, drugi brez zaposlitve) z 2 otrokoma:

 • v vrtcu: 1.375,08 evrov
 • v osnovni šoli: 654,10 evrov
 • v srednji šoli: 817,46 evrov

5. 4-članska družina (oba starša na minimalni plači) z 2 otrokoma:

 • v vrtcu: 951,48 evrov
 • v osnovni šoli: 231,92 evrov
 • v srednji šoli: 422,16 evrov

* Gre za izračune ob sledečih predpostavkah.