Skoči do osrednje vsebine

XII. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi prostorskih podatkov

V Neumu je od 4. do 6. septembra 2019 potekala XII. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi prostorskih podatkov, ki jo je tokrat organizirala Federalna geodetska uprava BiH.

Tema letošnje konference je bila "Vloga katastrskih in zemljevidnih agencij v procesu vzpostavitve in izvajanja infrastrukture prostorskih podatkov". Konference so se udeležili direktorji desetih geodetskih uprav regije Zahodnega Balkana s sodelavci, predstavniki donatorjev (Sida, JICA), Svetovne banke, predstavniki geodetskih uprav Švedske, Norveške in Nizozemske, predstavniki Eurogeographicsa, UNGGIM Evropa, CLGE in drugi.

Regionalno konferenco o katastru in infrastrukturi prostorskih podatkov tradicionalno organizirajo geodetske uprave držav iz regije Zahodnega Balkana z namenom krepitve regionalnega sodelovanja, usklajevanja skupnih dejavnosti in projektov, raziskovanja potencialnih izboljšav v sektorju zemljiške administracije ter predstavitve tekočih dejavnosti in dosežkov posameznih agencij. Ta oblika sodelovanja se je začela v Opatiji leta 2008.

Direktor geodetske uprave federacije BiH, g. Željko Obradović je v uvodu pozdravil navzoče, nato pa so govorili še predsednik Eurogeographics g. Colin Bray, župan Neuma Živko Matuško, vodja kabineta predsednika Vlade Hercegovačko-neretvanskega kantona Veselko Cerkez, konferenco pa je v imenu Vlade Federacije Bosne in Hercegovine otvorila ga. Hanka Musinbegovic, pomočnica ministra za prostorsko načrtovanje.

Konferenca je bila sestavljena iz treh sekcij, na katerih so predstavniki katastrskih in kartografskih uprav v regiji ter predstavniki mednarodnih organizacij in projektov opisali svoje trenutne aktivnosti. Med konferenco je bil organiziran tudi niz srečanj s predstavniki donatorjev in mednarodnih združenj.

Na konferenci je bil slovesno podpisan Memorandum o sodelovanju med katastrskimi in kartografskimi agencijami zahodnega Balkana. Namen memoranduma je okrepiti regionalno sodelovanje in izmenjavo informacij ter skupni dostop do sredstev EU in drugih finančnih in donatorskih organizacij.

Predstavljeni so bili tudi rezultati Regionalne študije o katastru in infrastrukturi prostorskih podatkov. Tovrstna študija o katastrski in prostorski podatkovni infrastrukturi regije Zahodnega Balkana je bila pripravljena že enajstič zapored, v njej pa so opisane aktivnosti regionalnega sodelovanja in izmenjave informacij med geodetskimi upravami v regiji.

Aktivnosti Geodetske uprave RS v preteklem letu in aktivnosti odbora UN GGIM Evropa je na konferenci predstavil generalni direktor Tomaž Petek. Poleg njega sta se konference iz Slovenije udeležila še Anton Kupic in mag. Klemen Medved.

Ob koncu konference so bili sprejeti zaključki, eden izmed njih je bila tudi odločitev, da bo naslednja regionalna konferenca leta 2020 v Sloveniji, v organizaciji Geodetske uprave Republike Slovenije.

Slika uvodni pozdrav direktorja geodetske uprave federacije BiH, Željko Obradović

Direktor geodetske uprave federacije BiH Željko Obradović | Avtor: Željko Obradovič

1 / 4