Skoči do osrednje vsebine

Izid javnega razpisa za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024

Ministrstvo za zunanje zadeve je za strateškega partnerja na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024 izbralo Deloitte Svetovanje d.o.o.. Izbrani strateški partner bo v petletnem obdobju izvedel do pet evalvacij.

Na javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024 (Ul. RS, št. 39/19) je prispela 1 vloga. Komisija je soglasno ocenila, da vloga izbranega ponudnika prejme 95 od 100 možnih točk.

Komisija za vodenje Javnega razpisa za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024 je bila imenovana z odločbo št. 5114-1/2019/2 z dne 24. 5. 2019 v naslednji sestavi:

  • Nataša Adlešič Barba, mag. ekonomskih znanosti, pooblaščena ministrica, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve (predsednica komisije),
  • Primož Koštrica, prof. zgodovine, univ. dipl. geograf, pooblaščeni minister, namestnik generalnega sekretarja, Sekretariat, Ministrstvo za zunanje zadeve (član),
  • Vesna Čuber, univ. dipl. oec., sekretarka, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve (članica).

Javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024

Iskalnik