Skoči do osrednje vsebine

Dr. Pivec: »Podpiramo aktivnosti in prizadevanja ribičev pri ohranjanju vodnega okolja«

Bled – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila Generalne skupščine Evropske ribiške zveze (EEA). V ospredje razprave so postavili prehodnost vodotokov za vodne organizme (postavljanje jezov, HE, regulacije rek, ipd.), delovanje EAA v preteklih letih in o predvideni prihodnosti organizacije. Udeležence je nagovorila tudi ministrica, ki je izpostavila pomen ribištva v širšem kontekstu, kot samo za prehrano.

Na Bledu je danes potekala 25. Generalna skupščina Evropske ribiške zveze (EAA).

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je v uvodnem delu nagovorila udeležence, kjer je izpostavila ribištvo kot gospodarsko panogo izjemnega pomena za Slovenijo. Pojem ribištva se je po besedah ministrice v preteklosti povezoval predvsem z ribolovom kot načinom pridobivanja hrane. »Danes ima ribištvo bistveno širši pomen, ki vključuje tudi niz drugih aktivnosti in ukrepov za ohranjanje posameznih vrst rib in njihovih populacij, kot so zaščita, prepovedi, omejitve, raziskave, poribljavanja, monitoring in nadzor. Vse to pa je žal velikokrat premalo, saj je ključno ohranjanje habitatov za posamezne ribje vrste.« Ministrica je še opozorila, da ne smemo zanemariti tudi trajnostne rabe rib z vidika tesne povezanosti z namensko rabo vode, posebno za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, za proizvodnjo električne energije, za potrebe industrije, kmetijstva ter ribogojstva. »Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo in podpiramo aktivnosti in prizadevanja ribičev pri ohranjanju vodnega okolja in s tem tudi vodnih organizmov, ki se kljub negativnim dejavnikom trudijo ohranjati bogastvo ribjega življa, kar dokazuje tudi veliko zanimanje tujih ribičev za ribolov pri nas.«

V Sloveniji označujemo začetek organiziranega ribištva z letnico 1880, ko je bilo v Kranju ustanovljeno prvo ribiško društvo, ki je združevalo predvsem športne ribiče. Ti so se že takrat zavedali in zavzemali za uveljavitev določenih pravil, omejitev ter etike pri ribolovu, potreb po vzreji rib in poribljavanju za vzdrževanje ribjih staležev, za izobraževanje ter pomen čistih in neokrnjenih voda. Čeprav je od takrat pa do danes prišlo do mnogih sprememb, danes to tradicijo nadaljujejo ribiči, ki so včlanjeni v 64 ribiških družin, te pa so združene v Ribiški zvezi Slovenije. Danes je registriranih okrog 11.000 ribičev, ki so včlanjeni v ribiške družine ter okrog 1000 športnih ribičev na morju, včlanjenih v društva za športni ribolov na morju. Ocenjujemo, da je pri nas vseh ribičev več kot 30.000, oziroma 1,5 % prebivalstva.

1 / 4