Skoči do osrednje vsebine

ZPKZ Ig – usposabljanje za pridobitev NPK pomočnica kuharja

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig smo od 4. aprila 2019 do 8. avgusta 2019 izvajali usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) pomočnica kuharja. Usposabljanje je potekalo enkrat tedensko v zavodski kuhinji, pod vodstvom kuharskega mojstra Dragana Cvetkoviča, vanj pa je bilo vključenih 9 kandidatk.

Usposabljanje se je zaključilo dne 22. avgusta 2019 s preverjanjem in potrjevanjem. Na preverjanju se je vsaka od kandidatk predstavila z dvema samostojnima jedema in se teoretično zagovarjala pred tričlansko komisijo Republiškega izpitnega centra. K izpitu je pristopilo 7 kandidatk in ga uspešno zaključilo. Vse so tudi že prejele certifikate o pridobljeni nacionalni kvalifikaciji.

1 / 2