Skoči do osrednje vsebine

Strokovni posvet ob sprejemu novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N)

Center za izobraževanje v pravosodju je v petek, 6. septembra 2019 organiziral strokovni posvet ob sprejemu novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N).

Novela predstavlja najbolj obsežno novelo Zakona o kazenskem postopku od njegovega sprejema pa do danes, z njo se med drugim v slovenski pravni red prenaša tudi t.i. Direktiva o žrtvah, vsebuje pa tudi druge pomembne rešitve, ki pomembno vplivajo na delovanje gradnikov pravosodnega sistema. Večina normativnih novosti se bo v praksi začela uporabljati 20. oktobra 2019, spremembe, ki se nanašajo na prikrite preiskovalne ukrepe, pa so že v uporabi.  

Na posvetu, ki ga je vodil vrhovni sodnik Mitja Kozamernik, so bile podrobneje predstavljene številne rešitve iz omenjene novele. Dr. Primož Gorkič iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je predstavil spremembe prikritih preiskovalnih ukrepov in nove pristojnosti t.i. izvenobravnavnega sodnika, dr. Miha Šepec iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru je predstavil novosti glede položaja odvetnika in privilegirane komunikacije, in sicer tudi z vidika zasega predmetov oziroma hišnih preiskav. Položaj žrtev v kazenskem postopku pa sta osvetlila mag. Nina Koželj in mag. Robert Golobinek iz Ministrstva za pravosodje, slednji pa je predstavil tudi spremembe s področja ravnanja z gradivom, pridobljenim v okviru prikritih preiskovalnih ukrepov. Posveta se je udeležilo večje število sodnikov oziroma strokovnih sodelavcev iz vse Slovenije.

Iskalnik