Skoči do osrednje vsebine

Potrjene pomembne izboljšave v informacijskem sistemu za izvajanje evropske kohezijske politike

V SVRK smo iz Urada RS za nadzor proračuna (UNP), revizijskega organa, prejeli informacijo o zaključku pregleda izpolnjevanja priporočil za izboljšanje informacijskega sistema za izvajanje evropske kohezijske politike. Revizijski organ ugotavlja, da so bile na tem področju izvedene pomembne izboljšave in ocenjuje, da pogoji za začasno ustavitev plačil Sloveniji, ki jih je v opozorilnem pismu v začetku julija navedla Evropska komisija, niso več izpolnjeni.

Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok Purič je ob tem izrazil zadovoljstvo: »V odpravo pomanjkljivosti informacijskega sistema smo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v zadnjem letu usmerjali vso pozornost. Naša prizadevanja in izvedeni ukrepi za odpravo pomanjkljivosti so se izkazali za pravilne. Rezultat tokratne revizije je to potrdil z ugotovitvijo, da sistem deluje, zagotavlja zanesljive podatke in omogoča nemoteno izvajanje kohezijske politike v Sloveniji.«

UNP je obvestil Evropsko komisijo, da je poglavju sistemske revizije iz aprila 2018, kjer ocenjeval delovanje oziroma podatkovno zanesljivost informacijskega sistema e-MA, oceno iz kategorije tri (sistem deluje delno, potrebne so znatne izboljšave) dvignil na kategorijo dve (sistem deluje vendar so potrebne nekatere izboljšave).