Skoči do osrednje vsebine

"Dokler sem jaz ministrica, energetika ne bo peskovnik"

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je na novinarski konferenci odzvala na medijsko poročanje v zvezi s spremembo akta o ustanovitvi družbe SODO, d.o.o.

Kot ministrica za infrastrukturo sem prevzela odgovornost za področji prometa in energetike. Kot ministrica za infrastrukturo sem prav tako prevzela odgovornost za podjetja, ki spadajo v neposredno upravljanje Ministrstva za infrastrukturo, kot to določa zakon. Očitno je postalo, da so lobiji na teh dveh področjih najmočnejši.

Verjamem, da bi lobiji v energetiki še naprej radi delali kot do sedaj, mimo ministra, ta pa bi nosil odgovornost za njihovo početje. Dokler sem jaz ministrica, tega ne bom dovolila. Dokler sem jaz ministrica, energetika ne bo peskovnik, v katerem bodo fantje tekmovali, kdo si bo vzel večjo potičko.

Podjetje SODO, d.o.o, je sistemski operater, ki opravlja javno službo in upravlja z javnim, davkoplačevalskim denarjem. Enako kot denimo Klinični center opravlja javno službo na področju zdravstva. Tudi v Kliničnem centru vlada daje soglasje pri imenovanju direktorja. Je bil okoli tega kakšen vihar? Je kdo spraševal o odgovornosti ministra? Sama tega nisem zasledila.

In prav je, da ima minister za zdravje pravico povedati, ali lahko sodeluje s človekom, ki vodi našo največjo bolnišnico. Enako prav se mi zdi, da minister oziroma ministrica za infrastrukturo pove, ali bo lahko sodelovala z direktorjem podjetja, ki opravlja javno službo na področju energetike. Jasno želim povedati, da na postopek izbire direktorja nisem vplivala. To je zelo jasno in nedvoumno zapisala tudi direktorica nadzornega sveta v pisni izjavi. Sama gospe Mojce Soža osebno ne poznam, z njo nisem nikoli govorila, ne v živo, ne po telefonu. Sem pa predlagala spremembo akta o ustanovitvi družbe SODO, d.o.o. Sprememba je ta, da vlada kot lastnik poda soglasje k imenovanju direktorja. Vse ostale postopke izbire, tudi končne izbire, pa še vedno pelje nadzorni svet.

Vlado sem obvestila, da bom enako storila tudi še za dve družbi s področja energetike. To sta družbi Borzen in Eles. Oba akta sta že v pripravi. Verjamem, da bi si energetski lobi še naprej rad delil milijone iz energetike, a dokler bom sama ministrica in odgovorna, tega ne bom dovolila. Če bi korporativno upravljanje, ki ga imajo nekateri polna usta, delovalo kot je treba, v naši državi verjetno ne bi bilo afere TEŠ 6, največje afere v zgodovini države, in to ravno s področja energetike. Kdo je za to odgovoren? Politiki se skrivajo za vodstvo, vodstvo za politike, odgovornosti do danes ni prevzel nihče.

Dokler sem ministrica, ne bom dovolila, da nosim odgovornost, medtem ko po zakotnih lokalih na skrivaj sprejemajo kravje kupčije, seveda v škodo Slovenk in Slovencev. Kot sem napovedala, bom spremembo akta o ustanovitvi predlagala tudi za ostali dve podjetji Eles in Borzen. Kako pa si fantje v energetiki predstavljajo kadrovanje, med ostalim kaže nedopusten poseg direktorja družbe ELES, ki me je v svojem imenu in imenu članov nadzornega sveta pisno pozval, koga naj vladi kot skupščini predlagam za člana nadzornega sveta. Takšno ravnanje je nedopustno, saj so nadzorniki tukaj za to, da nadzirajo direktorja oziroma vodstvo.

Takšne lovke torej režemo, stopamo na žulje in zato vem, da bo bolelo in že boli. Če bi to storil že kakšen minister pred mano, afere TEŠ 6 ne bi bilo in 6. blok Termoelektrarne Šoštanj bi bil najbrž zgrajen za četrt milijarde evrov manj.

Bolj kot mi mečete polena pod noge, več afer ko bo, bolj bom grizla in sekala lovke. Vem, da bo težko in da me boste mediji napadali z leve in desne. A kakor je nekoč dejal pokojni predsednik Janez Drnovšek: Ko te napadajo z leve in desne, veš, da si na pravi poti. In na tej poti bom vztrajala do konca.

Dodajamo še sporočilo za javnost, objavljeno po seji vlade 14. 8. 2019, na kateri je vlada sprejela spremembo akta o ustanovitvi družbe SODO:

Vlada sprejela spremembo Akta o ustanovitvi družbe SODO in naložila vpis spremembe v knjigo sklepov družbe

SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja, ki je za Republiko Slovenijo bistvenega pomena, in je v 100-odstotni državni lasti.

V Aktu o ustanovitvi družbe SODO d.o.o. je bilo določeno, da direktorja imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe na podlagi javnega razpisa, pri čemer vlada kot ustanoviteljica in edina družbenica nima nikakršne pristojnosti.

Glede na pomembnost družbe SODO, ki deluje izključno v javnem interesu, njegova dejavnost pa je bistvena za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti v državi, je primerno, da ima tudi ustanovitelj in 100-odstotni lastnik pri imenovanju oziroma razrešitvi direktorja družbe določene pravice. S tem se še dodatno zagotovi, da bodo naloge poslovodstva izvedene strokovno in s podporo in zaupanjem vseh organov družbe – tako nadzornega sveta kot skupščine –, kar je ključno za zagotovitev uspešnega delovanja družbe.

Vlada je v vlogi skupščine družbe SODO zato potrdila spremembo Akta o ustanovitvi družbe tako, da bo v njegovih relevantnih členih določeno, da daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja družbe SODO skupščina družbe, in sicer na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za energijo.

Za vpis sklepov v knjigo sklepov družbe SODO je vlada pooblastila direktorja družbe SODO.

Iskalnik