Skoči do osrednje vsebine

ZPKZ Koper – poletne aktivnosti

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper smo 28. avgusta 2019 gostili glasbenike v okviru festivala Plavajoči grad. Zavod je obiskalo 16 glasbenikov, ki so obsojencem na zunanjem igrišču pripravili koncert, katerega si je udeležilo 43 zaprtih oseb.

Glasbeniki so ustvarjalci iz različnih delov Evrope in širše, ki se srečujejo v Slovenski Istri ter igrajo ljudsko in popularno glasbo. Gostje so z glasbo in sproščenostjo popestrili popoldanski sprehod zaprtih oseb.

V zavodu pa smo v sodelovanju z Ljudsko univerzo Koper v poletnem času organizirali tudi 40-urni tečaj računalništva, ki je potekal v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Brezplačno učenje sta omogočila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Tečaja se je udeležilo 11 udeležencev, od tega jih je 9 prejelo spričevala o opravljenem izpitu, 2 sta prejela potrdila o obiskovanju programa. V okviru tečaja je nastal časopis »Complic journal«. Udeleženci so z obiskovanjem tečaja pridobili nova znanja, ki si jih želijo preko podobnih izobraževanj v prihodnje še razširiti.

 

1 / 2