Skoči do osrednje vsebine

Prva seja Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je dne 11. 7. 2019 ustanovila Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: svet). Administrativno-tehnične naloge za svet opravlja Ministrstvo za kulturo.

Skupna fotografija vseh udeležencev prve seje

Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji | Avtor: Ministrstvo za kulturo

Prve seje sveta, ki je potekala 29. 8. 2019, so se udeležili vsi člani, in sicer: mag. Petra Culetto (predstavnica Ministrstva za kulturo, predsednica), Fahir Gutić (predstavnik bošnjaške narodne skupnosti v Sloveniji, namestnik predsednice), Bronka Straus (predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, članica), mag. Stanko Baluh (predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, član), Urša Židan (predstavnica Ministrstva za notranje zadeve, članica), Borut Mahnič (predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, član), Matej Maček (predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, član), Tahir Maliqaj (predstavnik albanske narodne skupnosti v Sloveniji, član), Veselin Lakić (predstavnik črnogorske narodne skupnosti v Sloveniji, član), Đanino Kutnjak (predstavnik hrvaške narodne skupnosti v Sloveniji, član), dr. Ilija Dimitrievski (predstavnik makedonske narodne skupnosti v Sloveniji, član) in dr. Vesna Bajić Stojiljković (predstavnica srbske narodne skupnosti v Sloveniji, članica).

Na prvi seji so obravnavali in sprejeli Poslovnik sveta, imenovali namestnike predsednice sveta, obravnavali in sprejeli Poročilo o delu sveta za leto 2018 ter se dogovorili o prihodnjem delu in nalogah sveta.