Skoči do osrednje vsebine

Podpisana pogodba, ki je osnova za začetek projekta Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju

Minister za kulturo mag. Zoran Poznič je z županom Janezom Cimpermanom podpisal pogodbo, ki je osnova za začetek projekta Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju med Ministrstvom za kulturo in Občino Ig.

Podpisujeta dokumentacijo, ki je osnova za začetek projekta

Minister za kulturo mag. Zoran Poznič in župan Iga Janez Cimperman | Avtor Ministrstvo za kulturo

1 / 2

Projekt obravnava prezentacijo in interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščino kolišč na območju Unesco Svetovne kulturne dediščine na Igu. Načrtovani projekt sistemsko reši zaščito tako naravne kot kulturne dediščine z dopolnjujočimi naravovarstvenimi in kulturnovarstvenimi ukrepi. Ta svojevrsten izziv je predmet obravnave številnih strok in deležnikov. Načrtovana interpretacija je del regionalne mreže interpretacije dediščine Ljubljanskega barja na več lokacijah.

Zgrajena bosta dva objekta, in sicer predstavitveni center na Igu ter koliščarsko naselje na ljubljanskem barju. Objekta bosta namenjena ogledu ciljnim skupinam javnosti od osnovnošolske in srednješolske mladine do študentov, strokovne in laične javnosti.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 6.2 : Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z Naturo 2000 in zelenimi infrastrukturami.