Skoči do osrednje vsebine

Odločitve iz 42. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada RS je na današnji seji sprejela in obravnavala dve točki z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Imenovanje državnega sekretarja MKGP

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo, s katero se Damjan Stanonik, rojen 29. 9. 1975, z dnem 9. 9. 2019 imenuje za državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Damjan Stanonik je univerzitetni diplomirani politolog in poznavalec delovanja institucij Evropske unije, z bogatimi mednarodnimi, organizacijskimi in vodstvenimi izkušnjami.

 

Vlada sprejela sklep za izvajanje ukrepa podpor za prestrukturiranje vinogradniških površin

Vlada je sprejela Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2019/2020.

Sklep se izdaja za namen izvajanja ukrepa podpor za prestrukturiranje vinogradniških površin. Ukrep je določen s predpisi EU in se v celoti financira iz EU sredstev.

Sklep se izda vsako leto, z njim se določijo vrednosti priznanih stroškov prestrukturiranja vinograda in višina priznane vrednosti izpada dohodka.

Za določitev višine priznanih stroškov prestrukturiranja so upoštevani izračuni stroškov naprave vinogradov, glede na način naprave in različne nagibe zemljišč, ki jih pripravi Kmetijski inštitut Slovenije v okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji. Osnova za določitev vrednosti izpada dohodka pa so podatki Statističnega urada RS o pridelavi grozdja v Sloveniji, površini vinogradov v posameznem letu in odkupnih cenah grozdja za predelavo. Izpad dohodka se prizna za tri leta po prestrukturiranju vinograda oz. za dve leti v primeru precepljanja.

Na podlagi predpisanih vrednosti, dejansko izvedenih del in izmere površine na terenu v okviru kontrole na kraju samem agencija določi višino podpore, do katere je posameznik upravičen.

Iskalnik