Skoči do osrednje vsebine

Ministra dr. Aleksandra Pivec in Simon Zajc o konkretnih rešitvah za upravljanje z velikimi zvermi

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec in minister za okolje in prostor Simon Zajc sta se danes, sestala z različnimi deležniki z namenom obvladovanja upravljanja z medvedi, volkovi in šakali. Obravnavali so več točk, med drugim o zaščitnih ukrepih za preprečevanje škod, o naravnih območjih bivanja velikih zveri ter sistemu rednega upravljanja z zvermi.

Izjava ministrice dr. Pivec in ministra Zajca

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je danes potekal sestanek z različnimi deležniki na temo iskanja najboljše rešitve upravljanja z velikimi zvermi (medvedi, volkovi in šakali). Sestanka sta se udeležila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec in minister za okolje in prostor Simon Zajc. Poleg njiju, so se sestanka udeležili tudi predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Zavoda za gozdove, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Agencije RS za okolje, Zavoda za varstvo narave in Zveze društev rejcev drobnice. Oba ministra sta se strinjala, da je bil sestanek potreben, pomemben in zelo uspešen, tudi zato, ker so pogovori potekali na primeren način in na ustrezni lokaciji - v dialogu in za zaprtimi vrati in ne na ulici.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je po srečanju poudarila, da je bil danes narejen korak v pravo smer, saj se rešitve glede upravljanja z zvermi v dialogu dogovarjajo z deležniki s tega področja. S tem se razprava z ulic in medijev prenaša na strokovni nivo, ki razpolaga s strokovnimi argumenti, kot so ustrezen način upravljanja z zvermi in sprejemljivo število posamezne vrste zveri za Slovenijo ob varovanju okolja oz. habitatov. Argumente in predloge stroke ter deležnikov bosta pristojni ministrstvi implementirali v predpise, ki bodo učinkovito izvajani v praksi.

Na sestanku so se glede ukrepov za preprečevanje škod dogovorili, da deležniki podajo predloge za izboljšanje, od katerih se po pregledu le-teh določi najbolj ustrezne in učinkovite rešitve in ukrepe. »Želimo pridobiti predloge, na kakšen način ukrepe prilagoditi, popraviti, izboljšati, da bi bili dobri za koriščenje in učinkoviti na terenu«, je dejala ministrica dr. Pivec. MKGP je na sestanku predstavilo tudi višjo podporo za izvedbo preventivnih (investicijskih) ukrepov. Deležnikom bodo prilagojeni ukrepi in višja mera sofinanciranja.

Velika pozornost je bila namenjena rajonizaciji oz. naravnih območjih bivanja velikih zveri. V ta namen bo MOP imenoval posebno skupino, v katero bodo imenovani  predstavniki vseh deležnikov (ministrstev, kmetov, lovcev, stroke, lokalne skupnosti in predstavniki nevladnih organizacij), z namenom, da se določi območja naravnega bivanja zveri. »Z vseh strani je bilo zaznati pripravljenost, da se zadeve umirijo in da pridemo do rešitve, ki bo omogočila, da imamo ugodno stanje (populacije zveri) in da imamo normalno zmožnost bivanja na teh območjih (kjer prihaja do napadov na rejne živali),« je poudaril minister Zajc

V več evropskih državah se je stanje populacij velikih zveri izboljšalo in niso več ogrožene vrste. Zato so danes govorili tudi o predlogu premika volka, medveda in šakala iz aneksa 4 v aneks 5 habitatne direktive, kar bi omogočalo lažje upravljanje z velikimi zvermi. Minister Zajc je med drugim še dejal, da je pobudo za odvzem živali iz Slovenije že posredoval pristojnim ministrom drugih držav članic EU ter upa na pozitiven odziv. Glede sistema rednega upravljanja z zvermi so na sestanku dogovorili, da se na državni ravni uvede sistem, ki bo deloval učinkovito in se ga bo lahko redno izvajalo. Na sestanku so govorili tudi o upravljanju s šakalom, ki bo zaradi ugodnega stanja populacije umaknjen s seznama ogroženih zavarovanih živali, na katerem sta med drugim rjavi medved in volk. Ostal bo zavarovana vrsta, bodo pa z njim upravljali po predpisih, ki ureja lovstvo.