Skoči do osrednje vsebine

54. Seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji

1 / 2

54. Seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, se je začel 3. septembra v Kulturnem domu v Trstu, trajal pa bo do 10. septembra 2019.

Na jesenski seminar po mednarodnem dogovoru vabi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, oblikujejo pa ga na zavodu RS za šolstvo (ZRSŠ) v sodelovanju z Uradom za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo Julijsko krajino.

Letos so seminar odprli v Trstu, kjer so šolniki ob 9.30 prisluhnili uvodnemu plenarnemu predavanju Zvezdana Pirtoška z Medicinske in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je govoril na temo Nevroznanost in vloga učitelja pri razvoju inovativnosti in ustvarjalnosti učencev. Uradno odprtje seminarja je bilo ob 11. uri s kulturnim programom, ki ga je izvedla Vokalna skupina Vikra, in pozdravnimi govori.

V naslednjih dneh bo jesenski seminar stopil v živo z vrsto predavanj in delavnic za posamezne šole, stopnje šolanja in predmetna področja za okvirno 450 udeležencev iz slovenskih oz. dvojezičnih vrtcev in šol vseh stopenj od Doline do Špetra.