Skoči do osrednje vsebine

Ob 20. letnici delovanja Urada RS za kemikalije obisk izvršnega direktorja Evropske agencije za kemikalije

Danes je Slovenijo obiskal izvršni direktor Evropske agencije za kemikalije Bjorn Hansen. Z njegovim obiskom smo obeležili 20. letnico delovanja Urada RS za kemikalije.

Direktor Urada RS za kemikalije Alojz Grabner, minister za zdravje Aleš Šabeder in izvršni direktor Evropske agencije za kemikalije Bjorn Hansen

1 / 2

Kemikalije so pomemben in neizogibni del našega življenja. Mnoge od njih so za zdravje ali okolje lahko nevarne, vendar se njihovim škodljivim posledicam lahko izognemo. Evropska unija je že nekaj desetletij svetovna velesila v proizvodnji kemikalij, pa tudi na področju zavedanja in zagotavljanja njihove varnosti.

"Ne glede na to nas v prihodnje čakajo veliki izzivi in zahtevno delo. Posledic kemikalij ni mogoče omejevati v mejah ene države ali regije, z njimi se moramo spopadati globalno. V Sloveniji na tem področju že dvajset let deluje Urad RS za kemikalije," je danes ob srečanju z direktorjem Evropske agencije za kemikalije izpostavil minister za zdravje Aleš Šabeder. Izvršni direktor Evropske agencije za kemikalije Bjorn Hansen pa je ocenil, da so "z ministrom za zdravje in Uradom RS za kemikalije danes naredili korak naprej pri izboljšanju varne uporabe kemikalij in poglobili naše sodelovanje pri #SaferChemicals."

Začetek delovanja Urada RS za kemikalije, 29. maj 1999, sovpada z dnem uveljavitve Zakona o kemikalijah. Z njim je Slovenija vstopila v sistem upravljanja s kemikalijami v EU in začrtala prihodnost ravnanja s kemikalijami z namenom varovanja zdravja ljudi in okolja. Skozi dve desetletji je prešel kar nekaj pomembnih obdobij. Prvih pet let, do vstopa Slovenije v EU, je bila njegova glavna naloga prevzemanje evropske kemijske zakonodaje in njeno uvajanje. Predvsem v industriji, ki se je morala prilagajati številnim novim zahtevam. Urad je s številnimi projekti in programi sodelovanja in pomoči odigral pri tem zelo pomembno vlogo. Skozi čas se je obseg njegovega delovanja širil. Dokaj kmalu je presegel svojo prvotno funkcijo in Slovenija je s tem začela dobivati zametke t.i. "integrirane kemijske zakonodaje", ki še danes velja za najboljši (idealni) koncept upravljanja s kemikalijami. Danes Urad za kemikalije kot nacionalni pristojni organ skrbi za izvajanje 15 EU uredb in direktiv s področja upravljanja s kemikalijami. Njegove pristojnosti, poleg skrbi za zdravje in okolje, prosti pretok blaga in konkurenčnost posegajo tudi na področje nacionalne in globalne varnosti.

Kmalu po vstopu v EU je evropska kemijska zakonodaja začela dobivati nove obris, ki so se po večletnih pogajanjih izoblikovali v eni najnaprednejših, pri tem pa tudi najzahtevnejših kemijskih zakonodaj, REACH (Registracija, evalvacija, avtorizacija kemikalij). S tem je EU začela s prenovo kemijske zakonodaje, ki je dodobra spremenila tudi vlogo in način dela Urada za kemikalije. Večina procesov upravljanja kemijskih tveganj je postala centraliziranih na nivoju EU, osrednjo vlogo pri njihovem izvajanju pa je prevzela Evropska kemijska agencija v Helsinkih. Države članice, tudi Slovenija, so v tem procesu izgubile del svojih pristojnosti. Zaradi tega smo od leta 2008 postopoma razveljavljali dobršen delež nacionalne zakonodaje, hkrati pa prevzemali nove naloge v okviru skupnih EU procesov.

Predstavniki Urada za kemikalije so aktivno vključeni v zahtevne strokovne obravnave kemikalij in njihovih učinkov, ki potekajo v različnih delovnih telesih Evropske kemijske agencije in Evropske komisije. V različnih postopkih izvajajo najzahtevnejše ocene snovi in proizvodov, ki služijo kot podlaga za harmonizirane ukrepe za obvladovanje tveganj za zdravje ljudi in okolje na ravni EU. V zadnjih letih so tako uspešno ocenili več biocidnih aktivnih snovi in proizvodov, pripravljali ocene ekonomsko-socialnih učinkov predlogov zakonskih ukrepov in sodelovali pri pripravi seznamov snovi za prednostno obravnavo v EU. V obdobju 2015–2018 smo s svojim znanjem in izkušnjami uspešno izvedli twinning projekt s področja biocidnih proizvodov in kemikalij v Srbiji.

Uradu za kemikalije želimo uspešno delovanje še naprej!