Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 41. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ljubljana - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela tri točke z delovnega področja MKGP.

Stališče Vlade RS glede sklepa EU Pododboru za sanitarne in fitosanitarne zadeve, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med EU in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne zadeve, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani. Vlada RS podpira predlog sklepa.

Cilj Sporazuma je vzpostaviti pogoje za okrepljene gospodarske in trgovinske odnose, ki Ukrajino vodijo v postopno vključevanje v notranji trg EU, vključno z oblikovanjem poglobljenega in celovitega območja proste trgovine ter podpreti ukrajinska prizadevanja, da dokonča prehod na delujoče tržno gospodarstvo.  

Pododbor za sanitarne in fitosanitarne ukrepe pomaga Pridružitvenemu odboru v trgovinski sestavi, da doseže cilje o olajšanju trgovanja s primarnimi proizvodi, za katere veljajo sanitarni in fitosanitarni ukrepi, pri čemer se varuje življenje ali zdravje ljudi, živali in rastlin.

Sporazum Ukrajino obvezuje, da predloži seznam predpisov pravnega reda Unije v zvezi s sanitarnimi in fitosanitarnimi ukrepi ter ukrepi za dobro počutje živali, ki jim namerava približati nacionalno zakonodajo. Ukrajina je oktobra 2018 Evropski komisiji predložila revidirani seznam, ki ga bo obravnaval Pododbor za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, saj se je seznam spremenil.

Razrešitev državne sekretarke MKGP

Vlada je izdala odločbo, s katero se mag. Tanja Strniša z dnem 30. 8. 2019 razreši s funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Mag. Tanja Strniša prevzema nove delovne obveznosti.

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda IHPS

Vlada RS je v svet javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) kot predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let od ustanovitvene seje zavoda imenovala naslednje člane: dr. Darjo Majkovič, MKGP, dr. Jerneja Drofenika, MKGP, mag. Jano Miklavčič, MOP in Bruna Rednaka, MIZŠ.

Sedanjim članom sveta javnega zavoda IHPS se mandat izteče.