GOV.SI

Delne zapore na državnih in lokalnih cestah zaradi rekonstrukcije dveh križišč »Bazara«

Zaradi izvedbe gradbenih del na dveh krožnih križiščih »Bazara« bo vzpostavljen spremenjen prometni režim.

Dela obsegajo rekonstrukcijo križišč z zamenjavo voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja, izgradnja krajše kolesarske steze, prestavitev komunalnih vodov, ureditev prometne signalizacije in cestne razsvetljave. Nova ureditev bo pripomogla k izboljšanju prometne varnosti in pretočnost prometa skozi obe križišči. Dela v vrednosti 2.064.792,31 evrov v celoti financira Direkcija RS za infrastrukturo.

V času ob 30.8.2019 do 29.11.2019 je predvidena delna zapora na odsekih:

  • G2-103/1447 NG (R. Dolina) – Šempeter od km 2,175 do km 2,315
  • R1-204/1012 Šempeter – Volčja Draga od km 0,000 do km 0,140
  • R3-614/1046 priklj. Šempeter – Šempeter (polje) od km 0,000 do km 0,050
  • LC 414 071 Bazara – Šempeter – MP Šempeter – popolna zapora priključka

Promet bo urejen izmenično enosmerno s tremi semaforji, po potrebi tudi z ročni usmerjanjem prometa. Predvsem v prometnih konicah je pričakovati zastoje.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.