Skoči do osrednje vsebine

Delne zapore na državnih in lokalnih cestah zaradi rekonstrukcije dveh križišč »Bazara«

Zaradi izvedbe gradbenih del na dveh krožnih križiščih »Bazara« bo vzpostavljen spremenjen prometni režim.

Dela obsegajo rekonstrukcijo križišč z zamenjavo voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja, izgradnja krajše kolesarske steze, prestavitev komunalnih vodov, ureditev prometne signalizacije in cestne razsvetljave. Nova ureditev bo pripomogla k izboljšanju prometne varnosti in pretočnost prometa skozi obe križišči. Dela v vrednosti 2.064.792,31 evrov v celoti financira Direkcija za infrastrukturo.

V času ob 30. 8. 2019 do 29.11.2019 je predvidena delna zapora na odsekih:

  • G2-103/1447 NG (R. Dolina)–Šempeter od km 2,175 do km 2,315
  • R1-204/1012 Šempeter–Volčja Draga od km 0,000 do km 0,140
  • R3-614/1046 priklj. Šempeter–Šempeter (polje) od km 0,000 do km 0,050
  • LC 414 071 Bazara–Šempeter–MP Šempeter - popolna zapora priključka

Promet bo urejen izmenično enosmerno s tremi semaforji, po potrebi tudi z ročni usmerjanjem prometa. Predvsem v prometnih konicah je pričakovati zastoje.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Iskalnik