Skoči do osrednje vsebine

Slovenski zadružniki, prašičerejci, rejci drobnice in kmetijsko-živilsko šolstvo v ospredju današnjega sejma AGRA

Predzadnji dan sejma AGRA je minil v znamenju slovenskih zadružnikov, kmetijsko-živilskega šolstva, prašičerejcev in rejcev drobnice. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je v okviru številnih aktivnosti gostila srečanje s predstavniki koordinacije AGRASLOMAK, sodelovala na okrogli mizi glede povezovanja resorjev za razvoj podeželja, se udeležila slovesnega dogodka Zadružne zveze ter posveta Ekoci glede iskanja rešitev za trajnostno prihodnost. V ospredju današnjega dogajanja na sejmu pa je bil podpis sporazuma o razvoju slovenske prašičereje med MKGP, KGZS, GIZ mesne industrije Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in Zveze prašičerejcev.

1 / 3

Na razstavnem prostoru MKGP je ministrica dr. Pivec dopoldne sprejemala obiskovalce na sproščenem klepetu ob kavi in dobrotah kmetijskih šol. Nato se je ob dnevu zadružnikov udeležila slovesnega dogodka Zadružne zveze Slovenije. »Zadruge ste temeljni nosilec domače pridelave in predelave ter s tem kratkih verig kmetijskih proizvodov«, je poudarila ministrica v svojem nagovori. Ob tem je dodala, da je današnji potrošnik vse bolj osveščen in poučen, išče kvaliteto in svežino kmetijskih proizvodov. »In ravno zadruge ste tista proizvodna sila, ki potrošniku to lahko zagotovi«.

Sledilo je srečanje koordinacije AGRASLOMAK, ki se ga je poleg ministrice dr. Pivec udeležil tudi minister Peter Jožef Česnik z Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ministrica je zamejskim kmetijskim organizacijam zagotovila nadaljnjo podporo pri prizadevanjih za ohranjanje obdelovalne zemlje, obstoj narodne manjšine in uresničevanje njihovih pravic. Zamejski Slovenci so se ob tej priložnosti tudi posebej zahvalili za trud in odlično sodelovanje državni sekretarki mag. Tanji Strniša, ki odhaja s tega ministrstva na novo, diplomatsko pozicijo v Prago.

Opoldne se je ministrica udeležila podpisa sporazuma med MKGP, KGZS, GIZ mesne industrije Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in Zveze prašičerejcev o razvoju slovenske prašičereje, ki ga je pripravilo MKGP, v njegovem imenu pa podpisala ministrica, dr. Pivec. Namen sporazuma je revitalizacija panoge prašičereje in krepitev verige oskrbe s prašičjim mesom in s tem povezanim zagonom sheme »Izbrana kakovost Slovenije«. »Vesela in ponosna sem, da je prišlo do dogovora. Pot do njega ni bila lahka, saj so morali vsi deležniki sprejeti kompromise. Sporazum ni čarobna paličica, ki bi težave rešila v trenutku, pomeni pa začetek novega obdobja in nam vsem daje nov zagon. Prepričana sem, da bomo čez nekaj let želi uspehe, ki jih bo omogočil današnji dogovor«, je ob podpisu povedala ministrica. V okviru prašičerejskega posveta je državna sekretarka mag. Tanja Strniša podelila tudi priznanja najboljšim rejam.

Na okrogli mizi z naslovom «Možnosti skupnega delovanja različnih resorjev na razvoj slovenskega podeželja« so poleg ministrice dr. Pivec sodelovali, minister Simon Zajc, mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko s Službe vlade RS za razvoj in evropsko politiko, predstavnik MGRT, KGZS in župan občine Gorišnica. Vsak so s svojega vidika pristojnosti predstavili skupno delovanje, pozitivno prakso, ki se že izvaja in ostale možne ukrepe in izboljšave: predvsem z ustreznim načinom črpanja kohezijskih sredstev, uporabo informacijske tehnologije in kooperativnim sodelovanjem. Ministrica dr. Pivec je poudarila, da so ključni dobro sodelovanje, iskreno doseganje kompromisov in vztrajnost pri doseganju ciljev za učinkovito soočanje z izzivi na podeželju.

Ministrica se je danes skupaj z državnim sekretarjem dr. Jožetom Podgorškom udeležila še okrogle mize Sindikata kmetov Slovenije  z naslovom Slovensko zemljo slovenskim družinskim kmetijam in posveta o zdravljenju z naravo kot priložnosti za zdravstveni turizem, kulinariko, celostni pristop in izboljšanje prihodkov na kmetiji.

Že dopoldne se je na razstavnem prostoru MKGP odvila okrogla miza ob 100-letnici Univerze v Ljubljani. Sogovorniki dr. Darja Majkovič, direktorica Direktorata za kmetijstvo, dekan BF dr. Emil Erjavec in nekateri profesorji različnih oddelkov BF so  razpravljali o vlogi univerze pri izobraževanju in prenosu znanja v agroživilstvo. Poudarili so, da je osnovno poslanstvo BF delo na strokovnem, raziskovalnem in pedagoškem področju. Sogovorniki so se strinjali, da je ključno povezovanje različnih strokovnjakov, vseh inštitucij s področja in tvorjenje strokovnih skupin, ki bodo zato bolj učinkovito poganjale razvoj agroživilstva v bodoče.

Zadnji dan sejma bo posvečen avstrijski Štajerski, naravnim parkom, ekološkemu kmetijstvu, pridelovalcem zelenjave, sejemskim vrtom, civilni iniciativi Ekoci in  traktorjem Steyr. Obiskovalci sejma bodo jutri zjutraj na razstavnem prostoru MKGP lahko poklepetali z državnim sekretarjem dr. Jožetom Podgorškom.

Iskalnik