Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Pivec: preventivno delovanje je ključno za zdravje in dobrobit živali

Tretji dan sejma AGRA je bil posvečen veterinarjem, gastronomiji, govedorejcem in živilcem. Na dveh okroglih mizah na razstavnem prostoru MKGP je beseda tekla o pravici potrošnikov do varne-kakovostne hrane in trženju ekoloških živil. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je sodelovala na posvetu o rabi satelitskih posnetkov v kmetijstvu, na razstavnem prostoru MKGP pa je prvič sprejela nekdanje kmetijske ministre.

Ministrica dr. Pivec se je dopoldne najprej udeležila veterinarskega posveta, kjer je poudarila, da je preventivno delovanje ključno za doseganje zdravja in dobrobiti živali. Kot primer je navedla afriško prašičjo kugo, kjer je ozaveščanje in izobraževanje rejcev glavni preventivni ukrep, pri tem pa pomembno vlogo igrajo prav veterinarji. V okviru zagotavljanja dobrobiti živali je izpostavila aktualno problematiko krajšanja repov prašičev in akcijski načrt, ki vsebuje ukrepe in korake za zmanjševanje  te potrebe. Svoj nagovor je zaključila s trditvijo, da so izzivi na področju zagotavljanja varne in kakovostne hrane kompleksni in zahtevajo spoštovanje in sodelovanje različnih strok za učinkovito varstvo potrošnikov.

Na prvem posvetu Slovensko kmetijstvo in gastronomija so predstavili možnosti, ki jih gostincem, hotelirjem in drugim akterjem ponuja projekt Slovenija – evropska regije gastronomije 2021. »Naš cilj je, da Slovenija postane prepoznavna destinacija s kakovostno in avtentično ponudbo hrane in vina, ki jo ustvarjajo ponudniki kakovostne, lokalno pridelane hrane«, je v govoru izpostavila ministrica. Posvet je organizirala medsektorska delovna skupina, ki jo je za projekt Slovenija - evropska regija gastronomije 2021 ustanovilo ministrstvo za kmetijstvo.

Ministrica se je udeležila tudi posveta o rabi satelitskih posnetkov v kmetijstvu in predstavitvi programa Copernicus, ki sta ga organizirala MKGP in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Na posvetu so predstavili prednosti, primere uporabe in prihajajoče spremembe v rabi satelitskih podatkov. Copernicus, program EU za opazovanje Zemlje, zbira vrsto naprednih in praktičnih časovnih in prostorskih informacij. S satelitskimi posnetki lahko med drugim spremljamo sušo, onesnaženja ter rast in stanje posevkov, posnetki pa so ključni ob velikih naravnih nesrečah. »Digitalne tehnologije in inovacije lahko povečajo proizvodnjo hranljive in varne hrane, ustvarijo možnosti za zaposlovanje in izboljšajo dogodek podeželskega prebivalstva. Kmetje z digitalnimi tehnologijami še niso dobro seznanjeni. Naša glavna naloga je na enostaven način pridelovalcem te tehnologije približati, da jih bodo videli kot korist, in  ne kot obvezo« je uvodoma povedala ministrica dr. Pivec.

Spremljanje kmetijskih zemljišč s pomočjo satelitskih slik iz satelitov Sentinel bo postalo obvezen del izvajanja skupne kmetijske politike po letu 2020. Omogočili bodo bolj učinkovito načrtovanje in spremljanje rezultatov SKP, kmetje pa bodo razbremenjeni kontrolnih obiskov na kmetijah.   

Ministrica se je opoldne prvič srečala z nekdanjimi kmetijskimi ministri, nato pa je skupaj z državnim sekretarjem dr. Jožetom Podgorškom podelila priznanja mednarodnih ocenjevanj sadnih sokov, mleka in mlečnih izdelkov ter mesa im mesnih izdelkov. Državni sekretar Podgoršek je pred tem sodeloval na okrogli mizi o nepoštenih praksah v verigi preskrbe s hrano v luči izvajanja Zakona o kmetijstvu.

Na dopoldanski okrogli mizi na razstavnem prostoru MKGP so generalni direktor UVHVVR dr. Janez Posedi, Marjana Peterman z Zveze potrošnikov Slovenije in dr. Anita Kušar z Inštituta ta nutricionistiko udeležencem predstavili pravice potrošnikov do varne-kakovostne hrane, informacij o živilih in možnostih izbire. Skupno ključno sporočilo sogovornikov je, da pristojne inštitucije zagotavljajo pogoje in različne vzvode za pošteno obveščanje, potrošniki pa se morajo zavedati svoje odgovornosti: brati označbe na živilih in ustrezno ravnati z živili po nakupu, da bodo le-ta ostala varna.

O trženju ekoloških živili in izzivih za sistemsko izboljšanje  prehrane v javnih zavodih so popoldne na okrogli mizi razpravljali generalni direktor Direktorata za hrano in ribištvo dr. Bojan Pahor, vodja sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS Anton Jagodic, podpredsednik Zveze društev ekoloških kmetij Tomaž Habjan in lastnik ekološke kmetije Boštjan Kosec. Med drugim so predstavili primere dobre prakse  trženja ekološkega mesa in mleka, ter možnostih za trženje drugih kategorij ekoloških živil. Ugotovili so, da je sodelovanje med deležniki ključno za uspeh: države in javnih služb pri ustvarjanju pogojev, pri izvajalcih trdna volja in vztrajnost, pri uporabnikih pa razumevanje koristnosti ekoloških živil in sprejemanje različne cene v korist višji kakovosti v prehrani.

Jutrišnji dan na AGRI bo v znamenju Madžarske, KGZS, turističnih kmetij, vinogradnikov in vinarjev ter sadjarjev. Na dopoldanski okrogli mizi na razstavnem prostoru MKGP bodo govorili o povezovanju gostinstva, gastronomije, turizma in kmetijstva, na popoldanski, ki se je bo udeležila tudi ministrica Pivec, pa o vlogi in pomenu žensk na podeželju. Ministrica in državni sekretar Podgoršek se bosta udeležila sadjarskega posveta, državna sekretarka Tanja Strniša pa bo sodelovala na okrogli mizi o stanju v vinogradništvu. Zvečer se bodo vsi trije udeležili vojvodinsko-slovenskega zadružnega večera.

 

Iskalnik