Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavljen Svet za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Na sejmu AGRA v Gornji Radgoni je potekala ustanovna seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Namen je delovanje na območjih z omejenimi dejavniki izvajanja kmetijske dejavnosti in posvečanja večje pozornosti izvajanju različnih ukrepov kmetijske politike. Enakega bodo deležna tudi druga področja v pristojnosti ministrstva ter krepitev usklajevanja z drugimi resorji (okolje, regionalni razvoj, gospodarstvo).

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je udeležila ustanovne seje Sveta za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost. Vzpostavitev tega novega posvetovalnega organa ministrice potrjuje namero ministrstva, da tudi v prihodnje kmetovanju na območjih z omejenimi dejavniki namenja posebno pozornost, saj se v Sloveniji 76 % vseh kmetijskih zemljišč nahaja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo. Izmenjava mnenj in izkušenj članov Sveta bo še posebej pomembna pri oblikovanju in izvajanju ukrepov Skupne kmetijske politike (SKP) za Slovenijo v naslednjem programskem obdobju. Soglasno je bil kot predsednik potrjen Janez Beja (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije) in kot podpredsednik dr. Anton Perpar (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani).

Iskalnik