Skoči do osrednje vsebine

V ospredju današnje AGRE mladi kmetje, gozdarji in čebelarji

Gornja Radgona – Drugi dan sejma AGRA je namenjen čebelarjem, gozdarjem, kmetijski tehniki in mladim kmetom. Na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta se odvijali dve odmevni okrogli mizi, prva je bila o izzivih v gozdarstvu, na drugi pa so udeleženci razpravljali o spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je dan začela na razstavnem prostoru MKGP ob druženju z obiskovalci sejma ob kavi in dobrotah kmetijskih šol. Danes so se obiskovalcem ministričinega dogodka predstavile šolski center Šentjur. Sicer pa se je dopoldne ministrica najprej udeležila svečane razglasitve rezultatov in podelila priznanja ocenjevanja medu. V svojem nagovoru je povedala, da je vedno pozitivno presenečena nad veliko udeležbo na dogodkih čebelarjev, kjer se vidi, da ima veliko ljudi ljubezen do čebel in narave. »V tujini spoznavam kako smo vedno bolj prepoznavni in cenjeni kot dežela, kjer je doma čebelarstvo. Države, še posebno velike, se zelo dobro zavedajo pomena čebel in drugih opraševalcev za prehransko varnost. Moja iskrena zahvala gre vsem vam, ki se vsak dan trudite in delate s čebelami in s tem prispevate k napredku, ne samo slovenskega, ampak svetovnega kmetijstva. Povedala je tudi, da na MKGP izvajamo številne aktivnosti in ukrepe na področju zaščite čebel in podpore za čebelarski sektor. »V tem letu, ki je bilo težko za čebelarje, želim da ne obupate. Ministrstvo bo storilo vse po svojih močeh, da bo lahko pomagalo omiliti posledice škode.« Ob koncu so še podelili priznanja z ocenjevanja medu.

Ministrica se je udeležila tudi posveta o skupni kmetijski politiki po leti 2021. Udeleženci posveta so se seznanili z zadnjimi informacijami in načrtovanimi aktivnostmi tako na ravni EU kot tudi na ravni Slovenije. V uvodnem delu posveta je ministrica predstavila aktivnosti, ki so bile že narejene ali se izvajajo na področju priprave na reformo Skupne kmetijske politike. Dejala je, da se moramo zavedati, da spremembe bodo, za nekatere bodo boljše za druge malo manj. »Morate biti pripravljeni, da kakšna želja in zahteva Slovenje ne bo uresničena in realizirana ob koncu reforme. Obstajajo različne ovire in omejitve, ki jih bomo morali upoštevati in se jim prilagoditi. Spoštovati moramo EU zakonodajo, vendar sem prva v vrsti, ki spodbujam in sem za spremembe predpisov, da bi lahko s tem prišli do rešitev, ki bi bile boljše za slovenski podeželski prostor.« Prva in ključna prioriteta je po besedah ministrice domača pridelava. »Mi moramo zaščititi domačega pridelovalca. Da bi lahko dosegli napredek, pa bomo potrebovali tudi zelo učinkovit sistem za prenos znanja«. Ministrica je nadalje pozvala prisotne, da kadar imajo pripombe ali kritike, jih morajo povedati. »Poslušali jih bomo in skušali najti kompromis. Ampak na koncu bomo morali sprejeti rešitev, ki bo dogovor vseh deležnikov in bo najboljši možni kompromis.«

Ministrica se je danes udeležila tudi sestanka s predstavniki žitne verige in konstitutivne seje Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Udeležila se je tudi predstavitve prvega virtualnega čebelnjaka na svetu, ki je pilotni projekt ČZS in Šolskega centra Celje.

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je na pobudo na pobudo Čebelarske zveze Slovenije udeležila tudi strokovne razprave na temo »Sodobne tehnologije kot pomoč čebelarju«. Ob tem je poudarila, kako pomembno je, da se tudi v tradicionalnih panogah zavedajo kako pomembno je slediti razvoju, ki ga ponuja in prinaša digitalizacija. Čebelarjem je še povedala, da je Slovenija prva svetovan sila čebelarstva zaslužna tudi zato, da se bodo v novi finančni perspektivi sredstva za čebelarstvo pomembno povečala. 

V okviru sejma AGRA je tudi danes potekalo 21. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ki je bilo že dvajseto po vrsti. Prvenstvo je slavnostno odprl državni sekretar mag. Jože Podgoršek. V svojem govoru je zaželel tekmovalcem varno ravnanje z motornimi žagami in jih spomnil: »Vsi udeleženci sekaških tekmovanj ste tudi promotorji sodobne gozdne proizvodnje.« Priznanja iz tega tekmovanja je ob koncu tekmovanja podelila ministrica. Ob tem je spomnila: »Skupaj si moramo torej prizadevati za izboljšanje pogojev dela v gozdni proizvodnji in učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi kot celote. S tem bomo izboljšali kakovost in humanost gozdnih del ter povečevali odpornost gozdov na spreminjajoče se podnebne razmere.« Ob koncu dneva je državni sekretar podelil še priznanja in razglasil zmagovalce 39. Mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme.

Vsak dan se na razstaven prostoru MKGP v hali A predstavljajo tudi dobre prakse na področju digitalizacije in inovacij. Danes so se zvrstile štiri predstavitve, in sicer se je z drobilniki lesa, lesenih ostankov in odpadkov predstavilo podjetje Robust. Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo je predstavilo ohranitveni način kmetovanja, ki zmanjšuje negativne vplive intenzivnega kmetijstva na rodovitnost tal in okolje. Podjetje G2O je predstavilo gojenje rib v inovativnih recirkulacijskih sistemih, podjetje Elmibit pa optimizacijo proizvodnje v trajnih nasadih preko vodenja elektronskega dnevnika s številnimi funkcionalnostmi.

Današnja prva okrogla miza na razstavnem prostoru MKGP je potekala pod naslovom »Kako skrbimo za gozdove – s katerimi izzivi se soočamo?«. Na njej so sodelovali državni sekretar dr. Jože Podgoršek, Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove, mag. Janez Zafran, vodja sektorja za prodajo in logistiko na SiDG, dr. Primož Simončič direktor Gozdarskega inštituta in Jože Jeromelj predstavnik lastnikov gozdov. V zadnjih letih so v slovenskih gozdovih vse večji problem sanitarne sečnje. V obdobju od leta 2014 do 2018 je bilo zaradi žledoloma, vetroloma in podlubnikov poškodovanih več kot 19,2 mio m3 lesne mase. Sogovorniki so se osredotočili na gospodarjenje z gozdovi v razmerah vse pogostejših naravnih ujm, pa tudi na druge dejavnike, ki predstavljajo ovire za doseganje ciljev gospodarjenja z gozdovi, kot so razdrobljena lastniška struktura in vdori tujerodnih škodljivih organizmov. Strinjali so se, da je ob povečanju ozaveščanja lastnikov gozdov s ciljem zavedanja njihove so-odgovornosti pomembno tudi dosledno izvajanje določb že obstoječe zakonodaje. Javne službe že delajo zelo dobro. S konstruktivnim sodelovanjem z lastniki gozdov in medsebojnim razumevanjem vseh deležnikov, lahko dosežemo učinkovite rezultate.

Popoldanska okrogla miza je imela naslov »Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah – učinkoviti ukrepi«. Na njej so sodelovali državna sekretarka mag. Tanja Strniša, Andreja Krt Stopar, vodja Službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju na KGZS, Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem iz OZS in Bogdan Mak iz Posestva sončni raj. Sogovorniki so poudarili pomen dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in nanizali konkretne ukrepe in primere iz prakse s katerimi je možno dodatno podpreti in olajšati izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah: zmanjševanje birokratskih ovir, ponudba različnih športnih aktivnosti in druge aktivne oblike turizma ter preživljanja prostega časa na podeželju. Kot je državna sekretarka mag. Tanja Strniša strnila pogovor, bo učinkovito ukrepanje doseženo s povezovanjem vseh pristojnih ministrstev, ki ustvarjajo ustrezne pogoje in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki te pogoje lahko učinkovito izkoristijo.

Ponedeljek je na sejmu AGRA namenjen govedorejcem, živilcem, semenarjem, veterinarjem in Porabju. Na razstavnem prostoru MKGP se bo sejemski dan ministrice začel ob 9.00 s kavo in dobrotami kmetijskih šol. Organizirani sta dve okrogli mizi. Dopoldanska bo govorila o pravicah potrošnikov do varne - kakovostne hrane, do informacij o živilih in možnosti izbire, na popoldanski pa bo govora o trženju ekoloških živil in izzivi za sistemsko izboljšanje prehrane v javnih zavodih. Zelo pester program imata jutri tudi oba državna sekretarja, ki se bosta udeležila številnih posvetov, razgovorov, javnih razprav in seminarjev.

Iskalnik