Skoči do osrednje vsebine

Dr. Aleksandra Pivec: »Za premagovanje izzivov in večje uspehe v kmetijstvu je nujno sodelovanje vseh deležnikov«

Gornja Radgona – Danes se je z otvoritveno slovesnostjo odprl 57. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je v svojem slavnostnem govoru spodbudila vse deležnike na področju kmetijstva in jih pozvala k tesnemu sodelovanju. »Za svetlo prihodnost kmetijstva potrebujemo veliko mero sodelovanja, usmerjenost v ustvarjanje novih znanj, spodbuditi moramo generacijsko prenovo kmetijstva, pomagati mladim, spodbuditi podjetniški duh, povrniti zaupanje in stremeti k sodelovanju vseh deležnikov in akterjev v verigi preskrbe s hrano.« Sejem je slavnostno odprl predsednik Vlade RS Marjan Šarec, ki je v nagovoru dejal, da se mora kmetijstvo usmeriti v nove izzive, v digitalizacijo, v posodobitev kmetij in v poenostavitev delovnih procesov.

1 / 2

Ministrica dr. Pivec je v svojem govoru na otvoritvi sejma AGRA najprej spomnila: »Kmetijstvo in podeželje se posredno ali neposredno dotikata slehernega prebivalca Slovenije, saj v veliki meri vplivata na razpoložljivost lokalne hrane ter njeno kakovost, na kakovost bivanja in stanja okolja.« Poudarila je, da je ključno razumevanje potreb slovenske živilskopredelovalne industrije in potrošnikov, ter na drugi strani so-upravljavcev podeželskega prostora, to je kmetov in drugih uporabnikov podeželja. »Žal smo v zadnjem času prepogosto priča nerazumevanju in posledično nespoštovanja potreb drug drugega. Ena naših ključnih osrednjih nalog je dvigniti ugled kmetijstva in slovenskega kmeta ter zagotoviti pogoje za njegov nadaljnji obstoj in razvoj.« Dr. Pivec je povedala tudi, da se že temeljito pripravljamo na novo Skupno kmetijsko politiko: »Z novo resolucijo in strategijo kmetijstva, bomo kmetijstvo okrepili, mu dali večjo družbeno vlogo, in ga ekonomsko naredili bolj zanimivega. A prenova slovenskega kmetijstva mora biti v sozvočju z vami, spoštovani kmetje. Podeželje mora postati privlačno za življenje, zato bo potrebno narediti izrazit premik v družbenem dojemanju kmetijstva, prilagoditi in izboljšati kmetijsko politiko, da bo sposobna odgovarjati na nove izzive in uresničevati potrebe družbe, kmetijstva in podeželja. Naši napori so usmerjeni tudi k pomoči mladim prevzemnikom kmetij ter uspešnem prenosu znanja med generacijami, kar je ključno za razvoj in sobivanje na podeželju.«

Ministrica je še povedala, da se na ministrstvu močno zavedamo pomena lastne pridelave in predelave hrane. »Kakovostna in varna domača živila ter povečanje samooskrbe sta zato med našimi prioritetami. Hkrati je treba upoštevati naše naravne danosti, potrebe po varovanju naravnih virov in ohranjanju agroživilstva po celotnem ozemlju Slovenije.« Končala je s pozivom: »Kmetijstvo je pomembna gospodarska panoga. Kmetje ste podjetniki. Združeni imate možnost, da odigrate pomembno vlogo v tem občutljivem obdobju, v obdobju, ko bomo za nadaljnji obstoj in razvoj slovenskega kmetijstva potrebovali spremembe. Spremembe v zavedanju, v mišljenju in še najbolj v dejanjih. A bolj kot vse drugo, bomo v tem obdobju potrebovali drug drugega in veliko mero zaupanja. Če v naši verigi odpove en člen, se le-ta pretrga. Bistvena je torej moč in odpornost vsakega člena v agroživilski verigi, ki so v luči hitrih družbenih sprememb vitalnega pomena za vas, za nas, za državo, za slehernega prebivalca Slovenije.«

Slavnostne otvoritve se je udeležil tudi evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phill Hogan. Komisar je bil vesel povabila na sejem, kjer se je lahko srečal s slovenskimi kmeti. »Pri kreiranju nove kmetijske politike bo največji poudarek na digitalizaciji sektorja in podpori mladih kmetov, ki jih moramo spodbuditi, da se bodo usmerili v kmetijstvo.« Izpostavil je tudi pomen razvoja podeželja in poudaril pametne vasi, o kateri prav v Sloveniji že potekala strokovna konferenca.

S svečanim nagovorom je sejem odprl predsednik Vlade RS Marjan Šarec, ki je povedal: »Jaz in ministrica ne morava rešiti vseh nakopičenih problemov v preteklih letih, takoj! Jih pa ob konstruktivnem sodelovanju vseh deležnikov že uspešno rešujeva. Vsi skupaj, z roko v roki, bomo zmogli.«

Otvoritve sejma AGRA se je udeležilo tudi 15 mednarodnih delegacij, ki so se včeraj udeležile mednarodne ministrske konference na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«.

Popoldne se je ministrica udeležila mednarodnega srečanja izobraževalno – raziskovalnih institucij z naslovom »Znanost v praksi«. Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je udeležila posveta Eko Civilna iniciativa Slovenije, kjer je tekla beseda o razvoju uniforme slovenskega podeželja. Udeleženci so se na posvetu spraševali ali lahko obleka kmeta vpliva na njegovo storilnost. Državni sekretar dr. Jože Podgoršek pa je podelil pokale AGRA najboljšim oračem iz Pomurskega regijskega tekmovanja.

Sicer pa MKGP od jutri naprej na svojem razstavnem prostoru v hali A ponuja obiskovalcem pester sejemski progam. Do konca sejma se bo na prostoru MKGP razvrstilo osem okroglih miz vrsto z aktualnimi temami s področij, ki so v pristojnosti MKGP. Jutri bo tako ob 11.00 na razstavnem prostoru MKGP okrogla miza z naslovom »Kako skrbimo za gozdove – s katerimi izzivi se soočamo?« ob 14.00 pa okrogla miza namenjena spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.    

Nedelja, ki je na sejmu tradicionalno posvečena čebelarjem, gozdarjem, podeželski mladini in kmetijski tehniki se bo na razstavnem prostoru MKGP začela s pozitivno mislijo in dogodkom. Vabimo vas, da se dopoldne ob 9ih pridružite ministrici dr. Pivec na razstavnem prostoru ms klepetu ob kavi in dobrotah kmetijskih šol. Sledile bodo številne aktivnosti ministrice, državnih sekretarjev in drugih sodelavcev na dogodkih, ki jih organizira MKGP ali druge institucije.