Skoči do osrednje vsebine

Zaščitni ukrepi zaradi pojava afriške prašičje kuge v Srbiji

Zaradi pojava afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v Srbiji je Evropska komisija sprejela določene zaščitne ukrepe.

V UL EU L216 I z dne 20.avgusta 2019 je bil objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1351 o določitvi posebnih pogojev za uvoz mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev, pridobljenih iz prašičev s poreklom iz Republike Srbije, v Unijo ter njihov tranzit skozi Unijo po pojavu afriške prašičje kuge v navedeni državi ter o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/426/EU (Izvedbeni Sklep 2019/1351).

V Izvedbenem Sklepu 2019/1351 so določeni pogoji za uvoz v EU/tranzit preko EU za pošiljke mesnih izdelkov, obdelanih želodcev, mehurjev in črev, pridobljenih od prašičev v Srbiji po potrditvi afriške prašičje kuge (dne 13. avgusta 2019), ter pogoji glede čiščenja in razkuževanja vozil za prevoz živali, ki se iz Srbije vračajo v EU.

1. Pogoji glede termične obdelave določenih proizvodov pridobljenih iz prašičev:

Mesni izdelki, obdelani želodci, mehurji in čreva, pridobljeni iz domačih prašičev, ter gojenih ali prostoživečih divjih prašičev se lahko uvažajo v EU ali tranzitirajo preko EU iz Srbije ob izpolnjenih pogojih obdelave:

  • specifična obdelava "C", kot je navedena v delu 4 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES:

Med obdelavo mesnega izdelka in obdelanih želodcev, mehurjev in črev mora vse meso in/ali želodci, mehurji in čreva doseči temperaturo najmanj 80 °C ali

  • specifična obdelava "B", kot je navedena v delu 4 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES:

Obdelava v hermetično zaprti posodi do vrednosti Fo tri ali več.

Pošiljke mora pri uvozu spremljati veterinarsko spričevalo v skladu s Prilogo III oziroma IV k Odločbi 2007/777/ES, kjer uradni veterinar v Srbiji potrdi, da so bili proizvodi ustrezno obdelani.

2. Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev za prevoz živali:

Srbija se doda med države, navedene v Prilogi I k Izvedbenem Sklepu Komisije 2013/426/EU, kjer je zahteva, da morajo vsa vozila, ki so prevažala živali v tretje države, v katerih je prisotna afriška prašičja kuga in so navedene v tem sklepu, biti ustrezno očiščena in razkužena po zadnjem razlaganju, kar je ustrezno evidentirano/dokumentirano ob vstopu v EU.

V Prilogi II Sklepa 2013/426 je obrazec izjave, ki ga predloži izvajalec prevoza/voznik, v prilogi III pa obrazec, ki ga izpolni uradna oseba, ki je opravila pregled vozila.