Skoči do osrednje vsebine

Dr. Pivec in dr. Pakdemirli »Za poglobljeno sodelovanje med državama je ključna izmenjava izkušenj in dobrih praks«

Ptuj - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dan pred začetkom sejma AGRA organiziralo mednarodno ministrsko konferenco na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«. Konference se je udeležilo 15 tujih delegacij, med njimi tudi delegacija iz Turčije, ki je delovni obisk začela včeraj s podpisom sprejetih smernic za nadaljnje sodelovanje med Slovenijo in Turčijo.

Pred mednarodno konferenco sta na novinarsko konferenci spregovorila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec in turški minister za kmetijstvo in gozdarstvo dr. Bekir Pakdemirli. Ministrica Pivec je uvodoma poudarila, da ima obisk turškega ministra velik pomen, saj gre za nadaljevanje sodelovanja med Slovenijo in Turčijo. »Že med mojim delovnim obiskom v Turčiji sva se z ministrom dogovorila, da se bo udeležil sejma AGRA in tudi mednarodne konference, ki jo organiziramo danes.« Ministrica je še poudarila, da je namen obiska turškega ministra predvsem poglobitev sodelovanje med obema državama. Do sedaj sta državi že sodelovali na področju blagovne izmenjave. Tema tokratnega srečanja je predvsem pregled obstoječega sodelovanja in nadgradnja možnosti za poglobljeno sodelovanje med državama. Ministrica je še povedala. »Teme pogovorov s turškim ministrom so bile iz področja kmetijstva, gozdarstva in varne hrane. Ena izmed možnosti sodelovanja s Turčijo so predvsem družinske kmetije in mladi prevzemniki.« Tudi v Turčiji se na področju kmetijstva spopadajo z dejstvom, da imajo  povprečju še manjše kot v Sloveniji. Obe državi se soočata tudi z generacijskim problemom, zato je izmenjava izkušenj na tem področju zelo pomembna. Ministrica je še povedala: »Glavna tema letošnjega sejma AGRA je digitalizacija v kmetijstvu. S turškim ministrom smo govorili o konkretnih primerih in si izmenjali informacije in izpostavili dobre prakse, ki obstajajo v obeh državah. Veliko govora je bilo tudi o sistemu nadzora varne hrane, ki je zelo pomembna pri aktivnostih blagovne menjave med državama. Ena izmed najpomembnejših tem pogovora pa je bila tudi s področja gozdarstva, predvsem varovanja gozdov pred požari in škodljivci in upravljanja z gozdovi.« Ministrica je omenila še pomen širitve sodelovanja na mednarodnih in raziskovalnih projektih. »Končni dogovor obiska je, da se do konca novembra pripravi akcijski načrt, kjer bodo predeljene vse konkretne aktivnosti, ki jih bomo v prihodnjem obdobju izvajali.«

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo dr. Bekir Pakdemirli je povedal, da so za Turčijo bilateralne povezave s Slovenijo zelo pomembne. »V zadnjih šest mesecev smo bili dvakrat skupaj in verjamem, da bomo nadgradili odnose in sodelovanje. Mi smo pripravljeni na sodelovanje na vseh področjih kmetijstva in gozdarstva. Predvsem smo pripravljeni na izmenjavo izkušenj, saj se v obeh državah soočamo s podobnimi problemi. Zanima nas področje družinskih kmetij, mladih kmetov in varne hrane.« Povedal je tudi, da je Turčija najboljša pri preprečevanju požarov in pri upravljanju z gozdovi. »Te izkušnje bomo delili z vami in vam pomagali. Verjamem namreč, da drevesa ne pripadajo državi ampak vsem svetu.« Podaril je še, da je ključno pri sodelovanju med državama prav ta pretok znanja in izmenjava izkušenj.

Ministrica dr. Pivec je v nadaljevanju predstavila vsebino današnje mednarodne konference, ki jo ministrstvo organizira pred sejmom AGRA in se jo udeležuje 15 tujih delegacij, in sicer iz 10-ih držav članic Evropske unije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore in Severne Makedonije. »Na konferenci je obravnavana izjemno pomembna problematika, ki se dotika vseh držav, to je 'Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja'.« Znanje in inovacije imajo ključno vlogo pri premagovanju številnih izzivov, s katerimi se kmetje in drugi uporabniki vsakodnevno soočajo pri svojem delu na njivi, na pašniku, v rastlinjaku, v sadovnjaku, v vinogradu, na hmeljišču, v proizvodnji, v predelovalnem obratu in še kje. Učinkovitost delovanja sistema prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS) je odvisna od vseh deležnikov, ki so del tega sistema in ga sooblikujejo. Izzivi so obvladljivi, zlasti z okrepljenim in učinkovitim sodelovanjem med temi deležniki (kmeti, raziskovalci in svetovalci) ter vsemi, ki s svojim znanjem in izkušnjami soustvarjajo prenos inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo.

Ključno sporočilo konference je pomen ukrepov kmetijske politike, ki mora slediti tehnološkemu razvoju, uvajanju novih tehnologij, postopkov in metod dela. Na ta način  se lahko doseže večjo produktivnost in hkrati zagotavlja dolgoročno prehransko varnost in samooskrbo s hrano, varstvo okolja, obvladovanje in prilagajanje na podnebne spremembe, krepitev socialno-ekonomske strukture na podeželju ter izboljševanje starostne strukture in izobrazbe ljudi na podeželju. »Pomembno je, da ugotovimo, katere politike poleg SKP vplivajo na kakovosten in učinkovit prenos vsebin v prakso. V pomoč pri odgovoru na to vprašanje so predstavljeni primeri dobrih praks vseh udeležencev konference.« je še povedala ministrica.

Ob koncu konference so predstavniki držav podpisali skupno izjavo mednarodne ministrske konference, s katero so dali pomen znanju, inovacijam in digitalizaciji v kmetijstvu. Z njo so potrdili spodbujanje inovativnih projektov, poudarili, da ustvarjanje znanja in inovacij v kmetijstvu in na podeželju z evropskim partnerstvom za inovacije EIP-AGRI postaja glavno orodje politike ter izpostavili pomen usklajevanja in izvajanja različnih politik. Z izjavo so se tudi zavezali za krepitev sodelovanja različnih zainteresiranih strani na regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Iskalnik