Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega novosprejetih pravosodnih policistov

Na Generalnem uradu je danes, 22. avgusta 2019, potekala svečana prisega petih novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno opravili predpisano usposabljanje in zaključni izpit v mesecu juliju. Del usposabljanja so pravosodni policisti opravili v Gotenici, praktično usposabljanje pa je potekalo v zavodih, kjer bodo delo opravljali, in sicer v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, Ig in Maribor.

Pravosodni policisti so podali prisego pred v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«

Mag. Majcen je v nagovoru pravosodnim policistom čestital ter poudaril pomemben prispevek vsakega posameznika, ki se zaposli v zaporskem sistemu. Izpostavil je pomen prisege, s katero pravosodni policisti prejemajo polna pooblastila za svoje delo in z njenim uresničevanjem lahko učinkovito prispevajo k udejanjanju poslanstva Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Povedal je, da si na upravi aktivno prizadevamo za nadgradnjo usposabljanj, ki zagotavljajo kvalitetno delo pravosodnega policista, pa tudi za izboljšanje kadrovskih razmer.

V nadaljevanju je dal besedo novosprejetim pravosodnim policistom, ki so povedali kako se počutijo kot zaposleni v zaporskem sistemu ter kaj bi želeli spremeniti in nadgraditi. Izpostavili so, da se v delovni sredini počutijo dobro ter da je usposabljanje za poklic pravosodnega policista dobro organizirano, na nekaterih področjih bi si želeli še bolj poglobljeno obravnavo. Izrazili so tudi željo po več sodelavcih, kar bi jih razbremenilo pri vsakdanjem opravljanju nalog ter izpostavili pomen mentorstva v zavodu.

1 / 2