Skoči do osrednje vsebine

Na obisku v Sloveniji turški minister za kmetijstvo in gozdarstvo

Hoče, Svečina – Na povabilo ministrice dr. Aleksandre Pivec je na obisk v Slovenijo prispel minister za kmetijstvo in gozdarstvo dr. Bekir Pakdemirli. Namen obiska je poglobitev dvostranskega sodelovanja, izmenjava dobrih praks in krepitev trgovinske menjave. Pred prihodom ministra je potekalo srečanje držav na strokovni ravni, drugo zasedanje Slovensko-turškega usmerjevalnega odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.

Minister dr. Bekir Pakdemirli prihaja na obisk v Slovenijo na povabilo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandre Pivec. To je prvi obisk turškega ministra za kmetijstvo nasploh v Sloveniji. Ministra Slovenije in Turčije sta nadaljevala pogovore, začete v Izmirju ob obisku ministrice dr. Pivec februarja letos, kjer je obiskala 14. Mednarodni sejem kmetijstva in živinoreje. Oba ministra ugotavljata, da je že sedaj sodelovanje med državama na kmetijskem in gozdarskem področju zgledno, kljub temu pa sta v ospredje pogovorov vključila konkretnejše možnosti prihodnjega sodelovanja. Obe državi si želita povečanje trgovinske menjave na področju kmetijstva, gozdarstva in živilsko-predelovalne industrije ter večje sodelovanju na mednarodnih sejmih. Na področju gozdarstva sta obe strani izrazili zavezanost k trajnostnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi. Kot poseben izziv sta izpostavili boj proti podnebnim spremembam ter prilagajanje na podnebne spremembe. Obe državi se tudi soočata z naravami nesrečami v gozdovih, kot so naravne ujme, podlubniki in gozdni požari. Zato je izmenjava izkušenj pri obvladovanju naravnih nesreč ter procesov obnove gozdov zelo pomembno področje nadaljnjega sodelovanja. Ministra sta govorila tudi o družinskih kmetijah, ki so značilne za obe državi. V Turčiji so namreč kmetije v povprečju še manjše kot v Sloveniji, obe države pa se soočata tudi z generacijskim problemom, zato je izmenjava izkušenj na tem področju zelo pomembna.

Ministra sta danes prisostvovala tudi podpisu sprejetih smernic za nadaljnje sodelovanje med Slovenijo in Turčijo v okviru Slovensko-turškega upravljalnega odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Področja sodelovanja, ki so jih opredelili v dokumentu, so kmetijstvo in podeželje, gozdarstvo, zdravje živali in fitosanitarno področje. Ministra sta dogovorila tudi pripravo akcijskega načrta, v katerem bodo opredeljena vsa področja konkretnega sodelovanja. Minister dr. Pakdemirli je prvi dan obiska izrazil navdušenje nad Slovenijo, med drugim je tudi sam družinski pridelovalec grozdja in je v okviru obiska Svečine z zanimanjem opazoval slovenski način pridelave grozdja. Jutri se bo turški minister udeležil mednarodne konference, ki jo organizira MKGP in bo potekala na Ptuju na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«.