Skoči do osrednje vsebine

UOIM aktivno sodeluje pri izvajanju Resolucije ZN o ženskah, miru in varnosti

Vlada Republike Slovenije je sredi novembra 2018 sprejela Akcijski načrt za izvajanje resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov o ženskah, miru in varnosti za obdobje 2018 (AN), kjer so poleg Ministrstva za zunanje zadeve vključena tudi ministrstva za obrambo, notranje zadeve, pravosodje, zdravje, delo, družino in socialne zadeve ter Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM).

Cilj akcijskega načrta je prispevati k mednarodnim aktivnostim za doseganje enakosti spolov na področju miru in varnosti in z njimi povezanimi področji. Namen akcijskega načrta je tudi povezati različne vladne in nevladne deležnike, ki so pomembni za uresničevanje Agende o ženskah, miru in varnosti in vključevanje vidika spola na področja, povezana z mirom in varnostjo. Z namenom lažjega odzivanja oziroma prilagajanja razmeram v mednarodni skupnosti ali v Sloveniji je obdobje akcijskega načrta omejeno na 3 leta (2018-2020).

UOIM sodeluje v AN v sklopu izvajanja aktivnosti na področju (5) Odgovornost za  preprečevanje in pregon storilcev spolnega nasilja in nasilja zaradi spola, povezanega s konflikti. Pri svojem delu smo bili uspešni in kontinuirano nadaljevali z aktivnostmi za obravnavo in preprečevanje spolnega nasilja in nasilja po spolu. Prav tako smo za vse zaposlene izvedli usposabljanje in osveščanje na temo trgovine z ljudmi.

UOIM se bo vključil v pripravo nabora adreme ljudi, ki so aktivni na področju uresničevanja Akcijskega načrta RS za izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o ženskah, miru in varnosti 2018-2020 in jih ta agenda posebej zanima ter lahko doprinesejo k razpravam.

V prihodnje bo UOIM sodeloval v domačih in mednarodnih aktivnostih z vidika področja migracij z  vsemi sodelujočimi vladnimi in nevladnimi deležniki na področju izvajanja  Resolucije ZN o ženskah, miru in varnosti.