Skoči do osrednje vsebine

Sprememba javnih povabil za Usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih

Zavod za zaposlovanje je danes objavil 3. spremembo javnega povabila za usposabljanje predvidoma 1.049 dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih ter 980 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

V letu 2019 je za program UDM namenjenih 2,4 milijonov, za UDM-mladi pa 2,5  milijonov EUR,  pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna.

Usposabljanje traja tri mesece in izjemoma 2 meseca, kot določeno v Javnem povabilu. Usposabljanje na delovnem mestu praviloma poteka polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Za udeležbo na usposabljanju se mesečno izplača dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz. Usposabljanje poteka pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ 5 brezposelnih.

Delodajalcem so za izvedeno usposabljanje povrnjeni upravičeni stroški. Za dvomesečno usposabljanje se povrne 526,00 EUR in za trimesečno usposabljanje 732,00 EUR na udeleženca.

Kaj brezposelni pridobijo z vključitvijo v program?

  • Spoznajo delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu.
  • Pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti pri istem ali drugem delodajalcu.
  • Vključijo se v delovno okolje in spoznajo nove ljudi, odprejo se jim nove priložnosti.

Kdo se lahko vključi?

V Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so:

  • starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
  • stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne, oziroma so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene vsaj 12 mesecev ,
  • stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) ter so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
  • stare 30 let in več, ki se po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirajo na trgu dela,
  • stare 30 let in več in so prejemnice denarne socialne pomoči.

V Usposabljanje na delovnem mestu – mladi (UDM-mladi) se lahko vključijo:

  • Mlajši od 30 let prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje, določene v javnem povabilu. Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko prek Portala za delodajalce, od 7. decembra 2018 do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 31. decembra 2019.