Skoči do osrednje vsebine

Na Brdu pri Kranju je potekala 5 konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V sredo, 21. 8. 2019, je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala 5. konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki jo je organiziral Zavod RS za šolstvo. Konference se je udeležil tudi minister dr. Jernej Pikalo.

Uvodoma je minister predstavil ključne strateške usmeritve na področju vzgoje in izobraževanja. Kot je dejal, je v Sloveniji pamet najdragocenejša strateška surovina. »Tukaj smo vsi sodelavci in v tem segmentu moramo in imamo ambicije za to, da bi bili še boljši, da bo ta družba bolj humana, bolj razvojno orientirana in bolj napredna. In to ambicijo z našim izobraževalnim sistemom uresničujemo,« je poudaril minister.

V svojem nagovoru se je minister dotaknil tudi priprave bele knjige v vzgoji in izobraževanju. Proces priprave tega strateškega dokumenta se nadaljuje.»Doslej je potekala analitska faza, opravljenih je bilo kar nekaj posvetov. V naslednje pol leta pa bomo prešli v fazo načrtovanja novih stvari,« je dejal minister in dodal, da moramo pri tem načrtovati spremembe za 20 do 30 let naprej v prihodnost.

Glede kariernega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je minister dejal, da je pomembno vprašanje, kako karierni razvoj usmeriti po novem. Odgovarjati mora izzivom 21. stoletja. »Učiteljem želimo dati več avtonomije pri poučevanju, jih bolj opolnomočiti in jih dlje zadržati v procesu lastnega samoizobraževanja.«

Minister je napovedal tudi spremembe na področju nadarjenih mladih po celotni vertikali. Kot je dejal, sistem ne deluje dobro. »V tem trenutku imamo pripravljene osnutke bodoče strategije dela z nadarjenimi.« Ob tem je minister dejal, da namen sistema nadarjenih ni in ne more biti zgolj nabiranje točk in prejemanje določenih socialnih transferjev. To je le del zgodbe. Gre za mnogo širše vprašanje.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo tudi pripravili predlog Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami, ki je bil z današnjim dnem dan v javno obravnavo. Kot je dejal minister, gre za pomemben zakon, s katerim želimo vzpostaviti enotno, sistemsko rešitev celostne obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, ki so bili doslej vpeti v delo različnih resorjev.

V drugem delu nagovora pa se je minister osredotočil na pomen državljanske vzgoje. Na ministrstvu skupaj z Zavodom RS za šolstvo načrtujemo uvedbo predmeta o državljanski vzgoji v srednješolske programe. Z njim želimo opolnomočiti državljane. »Želimo si, da bo vsak državljan do polnoletnosti posedoval osnovna in praktična znanja za udeleževanje v javnih zadevah.«

Današnja konferenca je bila med drugim namenjena predstavitvi učinkovitega pedagoškega vodenja, ki postavlja učenje v središče in ustvarja, ohranja ter razvija spodbudno učno okolje. Govor pa je bil tudi o skupnih izhodiščih v projektih in razvojnih nalogah Zavoda RS za šolstvo ter novosti v vrtcih in šolah v novem šolskem letu.