Skoči do osrednje vsebine

V javni obravnavi je predlog Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili predlog Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami. Gre za povsem nov zakon, s katerim želimo vzpostaviti enotno, sistemsko rešitev celostne obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, ki so bili doslej vpeti v delo različnih resorjev.

Zakon bo omogočil oblikovanje strokovnih centrov, ob tem pa bodo obstoječi strokovni in drugi vzgojni zavodi obdržali samostojen status. Strokovni centri bodo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami omogočili možnost hitrejše pomoči kot so je bili deležni doslej. V njih jim bodo še naprej na voljo namestitve, obenem pa jim bodo nudili podporo tudi po odpustu iz institucionalne namestitve. Bistvena novost je tudi vzpostavitev preventivne službe oziroma mobilnih timov, ki bodo vzpostavljeni postopoma in glede na potrebe.


Zakon predvideva vzpostavitev štirih strokovnih centrov. Ti bodo strokovno podporo nudili tudi vrtcem in šolam pri delu z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, prav tako pa staršem, zakonitim zastopnikom ali rejnikom. Preventivno dejavnost bodo izvajali v obliki nudenja in izvajanja pomoči otrokom, ki so vključeni v vrtce in šole. Z otroki in mladostniki, ki bodo nameščeni pri njih, bodo izvajali različne oblike in metode dela.

Predlog Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami bo na spletnem portalu eDemokracija objavljen do 15. septembra 2019.