Skoči do osrednje vsebine

MKGP na 57. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bo tudi letos predstavilo na mednarodnem kmetijskem sejmu AGRA in vsebinsko obogatilo sejemsko dogajanje. Sejem AGRA bo potekal od 24. do 29. avgusta v Gornji Radgoni. Osrednja tema letošnje predstavitve MKGP bo ozaveščanje potrošnikov o pomenu lokalne hrane, informacijah na živilskih proizvodih, zagotavljanju varne hrane, ekološkem kmetijstvu in ostalih shem kakovosti, novih tehnologijah in digitalizaciji ter slovenskem ribištvu. Ministrstvo se bo z razstavnim prostorom predstavilo v hali A, tam pa tudi letos sodeluje in podpira predstavitev kmetijskih šol.

Dan pred začetkom sejma ministrstvo na Ptuju organizira tudi mednarodno konferenco na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto aktivno sodeluje na največjem kmetijsko živilskem dogodku, na katerem se zvrstijo številni pomembni dogodki za sektor, kjer se srečuje strokovna, politična, gospodarska in druga javnost ter je tradicionalno prostor za spoznavanje novosti in družabna srečanja številnih obiskovalcev z vse Slovenije. MKGP želi na letošnjem sejmu obiskovalcem razstavnega prostora nazorno predstaviti sistem in informacije, s katerimi se potrošniki srečujejo pri nakupu prehranskih produktov, kako preko učinkovitega sistema nadzora, obveščanja, označevanja živil in shem kakovosti (po)skrbimo, da imajo na izbiro zelo kakovostna živila. Ministrstvo bo na sejmu organiziralo tudi več okroglih miz z aktualnimi temami s področij kmetijstva, gozdarstva in varne hrane. Okrogle mize z zanimivimi sogovorniki iz strokovnih organizacij, politike, kmetijstva in gospodarstva bodo potekale na razstavnem prostoru ministrstva. Ministrstvo organizira in sodeluje tudi na drugih strokovnih posvetih in dogodkih v okviru sejma AGRA.

Mednarodna ministrska konferenca

Dan pred začetkom sejma AGRA bo na Ptuju ministrstvo organiziralo mednarodno ministrsko konferenco na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«. Konference se bodo udeležile delegacije iz 10-ih držav članic Evropske unije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore in Severne Makedonije. Vsebina konference bo usmerjena v ukrepe kmetijske politike, ki se morajo dopolnjevati s tehnološkim razvojem, uvajanjem novih tehnologij, postopkov in metod dela. Samo tako se lahko dviguje produktivnost in se hkrati zagotavljajo dolgoročna prehranska varnost in samooskrba s hrano, varstvo okolja, obvladovanje in prilagajanje na podnebne spremembe, krepitev socialno-ekonomske strukture na podeželju ter izboljševanje starostne strukture in izobrazbe ljudi na podeželju.

Predstavitev MKGP na sejmu AGRA

Razstavni prostor ministrstva je na sejmu AGRA v hali A. Glavna nit predstavitve sta nazorna predstavitev sistema, informacij na prehranskih produktih, kako poteka skrb za potrošnika s ciljem zagotavljanja varne hrane. Potrošnikom želimo predstaviti, da imamo v Sloveniji sistem, ki zagotavlja, da je hrana na trgovskih policah varna, jim pojasniti učinkovit sistema nadzora, obveščanja, označevanja živil in shem kakovost. Potrošnike želimo informirati tudi o njihovih pravicah glede obveščenosti in varnosti pri izbiri pri hrani. Ne glede na to, da je potrošnik soodgovoren za varno hrano, saj mora znati brati označbe in se informirati o lastnostih živil. Z ozaveščanjem na tem področju pa želimo povečati stopnjo zaupanja v lokalne produkte, kmete, živilsko industrijo in ne nazadnje v delo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Osrednja tema predstavitve na razstavnem prostoru bo vsebinsko prikazana v nizu svetlobnih stebrov, na katerih si bo lahko obiskovalec lahko pobliže ogledal vse pomembne informacije o varni hrani in nadzoru. Na voljo bodo tudi informativna gradiva.

Ministrstvo nadaljuje tudi z aktivnostmi ozaveščanja o slovenski akvakulturi in ribištvu. Na razstavnem prostoru bo obiskovalce informiralo o pomenu slovenskega ribištva, avtohtonih vrstah, med svetlobnimi stebri bo obiskovalcem na ogled tudi akvarij z ribami.

Vsak dan se bo na razstavnem prostoru ministrstva predstavili projekti in ponudniki s področja nove tehnologije in digitalizacije, s katerimi želimo predstaviti zaintersiranim akterjem na podeželskih območjih nove možnosti za premagovanje ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo. Na razstavnem prostoru ministrstva se bodo obiskovalci lahko oskrbeli tudi s splošnimi informacijami s področja ukrepov kmetijske politike, subvencij, programih, dejavnostih in novostih s različnih področij dela MKGP in organov v sestavi. Pod okriljem ministrstva se bo predstavilo tudi kmetijsko-živilsko šolstvo Slovenije.

Obiskovalci ste tudi vabljeni na razstavni prostor avtohtonih pasem domačih živali, kjer si boste lahko ogledali njihove značilnosti in se srečali z rejci. Številne pasme so ogrožene, predstavljajo pa našo pomembno gensko banko kot tudi ohranjanje tradicije.

Osem okroglih miz in osem strokovnih posvetov

Ministrstvo bo, kot vsako leto, na svojem razstavnem prostoru organiziralo več okroglih miz z aktualnimi temami s področja razvoja podeželja, izzivov v gozdarstvu, dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, pravicah potrošnikov do varne in kakovostne hrane in trženju ekoloških živil. Posebej bodo predstavljeni tudi konkretni primeri dobre prakse, ki se na omenjenih področjih že izvajajo, izzivi in možnosti za izboljšanje.

Poleg okroglih miz, bo Ministrstvo organiziralo tudi osem tematskih strokovnih posvetov, na katerih bodo sodelovali predstavniki ministrstva, drugi gostje iz gospodarstva, državne uprave, izobraževanja, primeri dobrih praks v kmetijstvu, ribištvu in gozdarstvu ter drugi.