Skoči do osrednje vsebine

Minister Rudi Medved in predsedniki združenj občin enotni: "S predlogom zakona gremo naprej, glede formule pa skupaj iščemo nadaljnje rešitve"

V postopku priprave je sprememba in dopolnitev Zakona o financiranju občin (ZFO-1D), ki med drugim vsebuje predlog spremembe formule za izračun primerne porabe občin.

1 / 3

Predlog spremembe formule je bil prvotno podan s strani številnih županov oz. občin in sicer zato, da se nevtralizira učinek dviga plač v javnem sektorju, kjer bi se upošteval različen položaj občin. Občine imajo namreč različno število šoloobveznih otrok, otrok v vrtcih in tudi starejših, ki potrebuje domsko oskrbo. Del županov občin je formuli pritrdilo, del jih je nezadovoljnih, o financiranju občin je predsedstvo Skupnost občin Slovenije - SOS v začetku tedna razpravljalo tudi v Podčetrtku.

Prav zato je v sredo, 21. avgusta 2019, na Ministrstvu za javno upravo potekal delovni sestanek na temo financiranja občin med ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom s sodelavci ter predsedniki združenj občin dr. Aleksandrom Jevškom (Skupnost občin Slovenije - SOS), mag. Gregorjem Macedonijem (Združenje mestnih občin Slovenije - ZMOS), Robertom Smrdeljem (Združenje občin Slovenije - ZOS). Diskusija na sestanku je potekala zelo konstruktivno, predstavniki občin so izrazili zadovoljstvo za posluh ministra.

Minister Rudi Medved je na srečanju ponovno izpostavil, da smo vsi občine, saj gremo po svojem delovniku vsi domov, v svojo občino. »Občine so država in država so občine« in tega se zaveda z vso resnostjo, seveda pa so sredstva za financiranje občin, tako kot za vse stvari, omejene in del skupnega proračuna. Poudaril je tudi, da je treba upoštevati, da je Ministrstvo za javno upravo, v sodelovanju s predstavniki občin in ostalih ministrstev, pripravilo paket sprememb predpisov, ki bodo bistveno zmanjšali stroške občin. Sveženj teh sprememb se nanaša na 25 zakonov in vključujejo konkretne ukrepe, ki bodo v praksi prinesli znatno razbremenitev občin. S tem bo vlada uresničila zavezo, ki jo je dala občinam lani novembra ob podpisu Dogovora o višini povprečnine za leto 2019.

Po srečanju je potekala skupna izjava za medije ministra in predsednikov združenj občin. Minister Rudi Medved je v izjavi povzel dogovor današnjega sestanka: »Dialog med državo in občinami teče odlično, teče na mnogih področjih.« Pojasnil je: »V razpravi o financiranju občin je prišlo do več idej, kako nevtralizirati rast plač v javnem sektorju, ki so vplivale na občinske proračune. Skozi javno razpravo smo pustili eno od variant (bilo jih je več) kot ilustracijo, da se na ta način s premeščanjem v formuli, jemanjem nekje in dajanjem drugam, tega problema ne rešiti, kakor tudi drugi problemov, ki so povezani s financiranjem občin, ne.« S tem so se strinjali tudi ostali prisotni na sestanku. »Danes smo se dotaknili številnih drugih področij in ugotovili, da obstaja velik razkorak med dejanskimi stroški občin in zagotovljenimi sredstvi države, ki financira obvezne naloge občin«, je dodal minister.

»Čudežne formule ne bomo spreminjali čez noč, lotili se je bomo skupaj z občinami, v mirnem dialogu«, je bilo glavno sporočilo ministra pri čemer je pojasnil, da je bil končni dogovor, da »gremo« z zakonom naprej, kar se tiče formule, pa si bodo prisotni vzeli čas za iskanje skupne rešitve: »Zakon podpirajo vsa združenja občin, urediti moramo le njihovo normalno financiranje, kar razumejo tudi župani. Slovenija bo kot država razvita toliko, kolikor bo razvita najmanjša občina«. Minister je še poudaril, da pri tem določanju ne smemo ogroziti fiskalnega pravila, ki zadeva proračun, temveč uskladiti prihodke in stroške občin.

Predsednik SOS dr. Jevšek se je  zahvalil ministru in ekipi MJU za dialog, ki ga vodimo. Prepričan je, da bomo skupaj prišli do ustreznih rešitev ter omenil nezmožnost zagotavljanja lastnih sredstev nekaterih občin, ko se ta prijavljajo na evropske razpise. Ključno se mu zdi, da bi občine dobile povrnjene tiste stroške, ki jih morajo izvajati in so določene z zakoni s strani države.

Predsednik ZMOS mag. Macedoni je izpostavil, da so predlogi, ki so na mizi rezultat skupnega, trdega dela in dialoga, tako glede Zakona o financiranju občin kot tudi Zakona o zmanjševanju stroškov občin. »Formula je korak v tej smeri, pa vendar ne želimo, da formula enim jemlje, drugim daje, zato je formulo potrebno podrobno pogledati še z drugih zornih kotov«, je izpostavil ter omenil, da je treba ta problem v nadaljevanju rešiti. Povzel je, da so se prisotni na sestanku dogovorili, da pridejo v kratkem z nekim novim predlogom, formulo, s katero bi se približali raznolikostim občin in njihovim različnim nalogam.

Predsednik ZOS Smrdelj se zahvalil za konkreten dialog in diskusijo za mizo ter povedal, da njihovo združenje zakon podpira razen določitev formule za izračun primerne porabe občin. Zavezama se za temeljitejšo analizo glede financiranja občin na način, da bi ta boljše ujela stroške občin z povprečnino, ki jo posamezna občina dobi ter zmanjšala razkorak med stroški občin in povprečnino, ki jo prejmejo.

V zaključku je minister Medved še enkrat poudaril, da gre tudi zmanjševanje stroškov občin v pravo smer, kar bo pozitivno vplivalo na stroške občin, da skupina dela intenzivno ter išče nove rešitve. Posebej pa je izpostavil, da po njegovem mnenju »zaposleni v vrtcih, šolah, domovih starejših ne smejo čutiti bremena in slabega občutka zaradi dviga plač v javnem sektorju, ki posledično vplivajo na stroške občin, kar je se v zadnjem času dogajalo.«

Sogovorniki so v izjavi dodali, da se bo diskusija o povprečnini začela v začetku septembra ter bili enotni, da se bodo trudili najti skupni jezik ter kompromis.