Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: skupaj za dobrobit lipicancev

S ciljem zagotavljanja optimalnih pogojev za rejo lipicancev in dobrega strokovnega sodelovanja so predstavniki Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Kobilarne Lipica danes skupaj pregledali ugotovitve in priporočila uradnih veterinarjev, ki so bila podana po majskem pregledu Kobilarne Lipica.

Uradni veterinarji so pri pregledu preverjali ne samo osnovno oskrbo določeno v zakonodaji, pač pa nadstandardna merila oskrbe konj. Ugotovili so, da so predpisani pogoji glede dobrobiti konj v Kobilarni Lipica v celoti izpolnjeni. Za konje je v Lipici vsestransko dobro poskrbljeno, živali se počutijo dobro in so v dobri kondiciji. V skladu z ugotovitvami uradnih veterinarjev mora Kobilarna zagotoviti nadstrešek v žrebetišču Ravne, k čemur je že pristopila z aktivnostmi.

Obenem so uradni veterinarji vodstvu Kobilarne z vidika optimalnih pogojev za delo z lipicanci priporočili nekaj izboljšav, predvsem na področjih sistematičnega usposabljanja osebja, spremljanja meje kombinacije temperature zraka in relativne vlažnosti, ki je poleti sprejemljiva za redno delo s konji, ter zagotavljanja uravnoteženih obrokov za konje, tudi s pripravo sezonske simulacije ustreznega obroka.

Ugotovitve o stanju na področju zaščite živali v Kobilarni Lipica (pdf)